ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op, en küçük olan (anahtar, değer) öğesini kaldırır ve döndürür.

Özet

temeldeki kapsayıcıdan anahtar. Temeldeki kapsayıcı öğe içermiyorsa, op yapana kadar engelleyecektir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

 • Output anahtarı
 • OutputList değerleri

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Genel özellikler

key
operation
values

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey :: Attrs

OrderedMapUnstageNoKey için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Genel özellikler

anahtar

::tensorflow::Output key

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamusal işlevler

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)