ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: Softplus

#include <nn_ops.h>

Softplus hesaplar: log(exp(features) + 1) .

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : Aktivasyon tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Softplus (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Genel özellikler

activations
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Softplus

 Softplus(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const