ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

Rastgele İşlemler

Özet

Sınıflar

tensorflow :: ops :: Çok terimli

Çok terimli bir dağılımdan örnekler çizer.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

Normal bir dağılımdan rastgele değerler verir.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

Alfa ile tanımlanan Gama dağılımlarından rastgele değerler çıkarır.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

Normal bir dağılımdan rastgele değerler verir.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

Oranla tanımlanan Poisson dağılımlarından rastgele değerler üretir.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

Bir tensörü ilk boyutu boyunca rastgele karıştırır.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

Düzgün bir dağılımdan rastgele değerler verir.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

Düzgün bir dağılımdan rastgele tamsayılar çıkarır.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

Kesilmiş bir normal dağılımdan rastgele değerler verir.