עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ApplyAddSign :: עו"ד

#include <training_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ApplyAddSign .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , עדכון של טנסרים var ו- m מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ApplyAddSign::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAddSign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם True , עדכון של טנסרים var ו- m מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר