עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: OneHot :: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים ל- OneHot .

סיכום

תכונות ציבוריות

axis_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
הציר למילוי (ברירת מחדל: -1, ציר פנימי חדש ביותר).

תכונות ציבוריות

צִיר_

int64 tensorflow::ops::OneHot::Attrs::axis_ = -1

פונקציות ציבוריות

צִיר

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OneHot::Attrs::Axis(
  int64 x
)

הציר למילוי (ברירת מחדל: -1, ציר פנימי חדש ביותר).

ברירת המחדל היא -1