Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: QuantizedAdd :: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

QuantizedAdd için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

Toutput_ = DT_QINT32
DataType

Kamusal işlevler

Toutput (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan DT_QINT32'dir.

Genel özellikler

Toutput_

DataType tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput_ = DT_QINT32

Kamusal işlevler

Çıktı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedAdd::Attrs::Toutput(
  DataType x
)

Varsayılan DT_QINT32'dir.