Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader :: Attrs

#include <io_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FixedLengthRecordReader .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
encoding_ = ""
StringPiece
footer_bytes_ = 0
int64
header_bytes_ = 0
int64
hop_bytes_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, czytnik jest umieszczany w podanym pojemniku.
Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Typ kodowania pliku.
FooterBytes (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba bajtów w stopce, domyślnie 0.
HeaderBytes (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba bajtów w nagłówku, domyślnie 0.
HopBytes (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba bajtów do przeskoczenia przed każdym odczytem.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::container_ = ""

kodowanie_

StringPiece tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::encoding_ = ""
int64 tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::footer_bytes_ = 0

header_bytes_

int64 tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::header_bytes_ = 0

hop_bytes_

int64 tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::hop_bytes_ = 0

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, czytnik jest umieszczany w danym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

Kodowanie

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

Typ kodowania pliku.

Obecnie obsługiwane są ZLIB i GZIP. Domyślnie brak.

Domyślnie „”

FooterBytes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::FooterBytes(
  int64 x
)

Liczba bajtów w stopce, domyślnie 0.

Domyślnie 0

HeaderBytes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::HeaderBytes(
  int64 x
)

Liczba bajtów w nagłówku, domyślnie 0.

Domyślnie 0

HopBytes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::HopBytes(
  int64 x
)

Liczba bajtów do przeskoczenia przed każdym odczytem.

Domyślnie 0 oznacza użycie record_bytes.

Domyślnie 0

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FixedLengthRecordReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Domyślnie „”