עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: PreventGradient :: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים ל- PreventGradient .

סיכום

תכונות ציבוריות

message_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Message (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
יודפס בטעות כשמישהו ינסה להבדיל בין פעולה זו.

תכונות ציבוריות

הוֹדָעָה_

StringPiece tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::message_ = ""

פונקציות ציבוריות

הוֹדָעָה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::Message(
  StringPiece x
)

יודפס בטעות כשמישהו ינסה להבדיל בין פעולה זו.

ברירת המחדל היא ""