DatasetToGraphV2.Options

DatasetToGraphV2.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DatasetToGraphV2

วิธีการสาธารณะ

DatasetToGraphV2.Options
externalStatePolicy (Long externalStatePolicy)
DatasetToGraphV2.Options
stripDeviceAssignment (บูลีน stripDeviceAssignment)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ DatasetToGraphV2.Options externalStatePolicy (Long externalStatePolicy)

สาธารณะ DatasetToGraphV2.Options stripDeviceAssignment (Boolean stripDeviceAssignment)