גרסאות API של TensorFlow

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .

,

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .

,

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .