Tạo các mô hình học máy cấp sản xuất với TensorFlow

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc đào tạo mô hình của riêng bạn

Tìm giải pháp ML cho mọi cấp độ kỹ năng

Đi từ nghiên cứu đến sản xuất

Nền tảng học máy từ đầu đến cuối

Tìm giải pháp để tăng tốc các tác vụ machine learning ở mọi giai đoạn trong quy trình làm việc của bạn.

Chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng công cụ TensorFlow để xử lý và tải dữ liệu.

Xây dựng mô hình ML

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc tạo các mô hình tùy chỉnh.

Triển khai mô hình

Chạy tại chỗ, trên thiết bị, trong trình duyệt hoặc trên đám mây.

Triển khai MLOps

Chạy các mô hình trong sản xuất và duy trì hoạt động của chúng.

Chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng công cụ TensorFlow để xử lý và tải dữ liệu.

Xây dựng mô hình ML

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc tạo các mô hình tùy chỉnh.

Triển khai mô hình

Chạy tại chỗ, trên thiết bị, trong trình duyệt hoặc trên đám mây.

Triển khai MLOps

Chạy các mô hình trong sản xuất và duy trì hoạt động của chúng.

Giải quyết các vấn đề trong thế giới thực với ML

Triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn trên Android

Tìm hiểu cách tối ưu hóa LLM và triển khai chúng với TensorFlow Lite cho các ứng dụng AI tổng hợp.

Phân tích dữ liệu dạng bảng bằng ML đơn giản cho Trang tính

Simple ML là một tiện ích bổ sung mới dành cho Google Trang tính, có thể dùng để đào tạo, đánh giá, suy luận và xuất mô hình.

Thu hút người dùng bằng các đề xuất được cá nhân hóa

Tìm hiểu cách sử dụng các thuật toán tiên tiến, tăng tốc phần cứng và kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư với các tài nguyên từ TensorFlow và cộng đồng rộng lớn hơn.

Xây dựng ứng dụng ML nhanh hơn với TensorFlow

TensorFlow cung cấp các hướng dẫn, ví dụ và các tài nguyên khác để tăng tốc độ xây dựng mô hình và tạo ra các giải pháp ML có thể mở rộng.

Tìm các mô hình được đào tạo trước

Nghiên cứu bằng mô hình tiên tiến

Xây dựng mô hình của riêng bạn

Triển khai ở mọi nơi, ở mọi quy mô

Trên mạng

Trên thiết bị di động và Edge

Trên máy chủ

TFX

Tham gia cộng đồng TensorFlow

Tham gia

Kết nối, học hỏi và cộng tác với cộng đồng toàn cầu tích cực gồm những người thực hành và sinh viên ML.

Học hỏi từ các chuyên gia

Nâng cao kỹ năng về các loại mô hình và ứng dụng mới, khám phá những hiểu biết sâu sắc về TensorFlow và tiến về phía trước trên con đường của bạn.

Bắt đầu xây dựng cùng nhau

Làm việc với cộng đồng học máy TensorFlow mã nguồn mở.