با TensorFlow مدل های یادگیری ماشینی درجه تولید ایجاد کنید

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا خودتان آموزش دهید

راه حل های ML را برای هر سطح مهارت پیدا کنید

از تحقیق به تولید بروید

یک پلت فرم یادگیری ماشینی سرتاسر

راه حل هایی برای تسریع وظایف یادگیری ماشینی در هر مرحله از گردش کار خود بیابید.

داده ها را آماده کنید

از ابزار TensorFlow برای پردازش و بارگذاری داده ها استفاده کنید.

ساخت مدل های ML

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا مدل های سفارشی ایجاد کنید.

استقرار مدل ها

روی پرم، روی دستگاه، در مرورگر یا در فضای ابری اجرا کنید.

MLO ها را پیاده سازی کنید

مدل ها را در تولید اجرا کنید و عملکرد آنها را حفظ کنید.

داده ها را آماده کنید

از ابزار TensorFlow برای پردازش و بارگذاری داده ها استفاده کنید.

ساخت مدل های ML

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا مدل های سفارشی ایجاد کنید.

استقرار مدل ها

روی پرم، روی دستگاه، در مرورگر یا در فضای ابری اجرا کنید.

MLO ها را پیاده سازی کنید

مدل ها را در تولید اجرا کنید و عملکرد آنها را حفظ کنید.

مشکلات دنیای واقعی را با ML حل کنید

سیستم های توصیه را با یادگیری تقویتی بسازید

بیاموزید که چگونه Spotify از اکوسیستم TensorFlow برای طراحی یک شبیه‌ساز آفلاین قابل توسعه و آموزش عوامل RL برای تولید لیست‌های پخش استفاده می‌کند.

استقرار مدل های زبان بزرگ در اندروید

بیاموزید که چگونه LLM ها را بهینه کنید و آنها را با TensorFlow Lite برای برنامه های هوش مصنوعی مولد به کار ببرید.

داده های جدولی را با Simple ML for Sheets تجزیه و تحلیل کنید

Simple ML یک افزونه جدید برای Google Sheets است که می تواند برای آموزش، ارزیابی، استنتاج و صادرات مدل ها استفاده شود.

با TensorFlow برنامه های ML را سریعتر بسازید

TensorFlow آموزش ها، مثال ها و منابع دیگر را برای سرعت بخشیدن به ساخت مدل و ایجاد راه حل های مقیاس پذیر ML ارائه می دهد.

مدل های از پیش آموزش دیده را پیدا کنید

تحقیق با مدل های پیشرفته

مدل های خود را بسازید

در هر مکان و در هر مقیاسی مستقر شوید

در وب

روی موبایل و اج

روی سرورها

TFX

به انجمن TensorFlow بپیوندید

مشارکت کنید

با یک جامعه جهانی فعال متشکل از پزشکان و دانشجویان ML ارتباط برقرار کنید، یاد بگیرید و همکاری کنید.

از کارشناسان بیاموزید

در انواع مدل‌ها و برنامه‌های جدید مهارت کسب کنید، اطلاعات مربوط به TensorFlow را باز کنید و در مسیر خود پیش بروید.

با هم شروع به ساختن کنید

با یک انجمن یادگیری ماشینی متن‌باز TensorFlow کار کنید.

،

با TensorFlow مدل های یادگیری ماشینی درجه تولید ایجاد کنید

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا خودتان آموزش دهید

راه حل های ML را برای هر سطح مهارت پیدا کنید

از تحقیق به تولید بروید

یک پلت فرم یادگیری ماشینی سرتاسر

راه حل هایی برای تسریع وظایف یادگیری ماشینی در هر مرحله از گردش کار خود بیابید.

داده ها را آماده کنید

از ابزار TensorFlow برای پردازش و بارگذاری داده ها استفاده کنید.

ساخت مدل های ML

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا مدل های سفارشی ایجاد کنید.

استقرار مدل ها

روی پرم، روی دستگاه، در مرورگر یا در فضای ابری اجرا کنید.

MLO ها را پیاده سازی کنید

مدل ها را در تولید اجرا کنید و عملکرد آنها را حفظ کنید.

داده ها را آماده کنید

از ابزار TensorFlow برای پردازش و بارگذاری داده ها استفاده کنید.

ساخت مدل های ML

از مدل های از قبل آموزش دیده استفاده کنید یا مدل های سفارشی ایجاد کنید.

استقرار مدل ها

روی پرم، روی دستگاه، در مرورگر یا در فضای ابری اجرا کنید.

MLO ها را پیاده سازی کنید

مدل ها را در تولید اجرا کنید و عملکرد آنها را حفظ کنید.

مشکلات دنیای واقعی را با ML حل کنید

سیستم های توصیه را با یادگیری تقویتی بسازید

بیاموزید که چگونه Spotify از اکوسیستم TensorFlow برای طراحی یک شبیه‌ساز آفلاین قابل توسعه و آموزش عوامل RL برای تولید لیست‌های پخش استفاده می‌کند.

استقرار مدل های زبان بزرگ در اندروید

بیاموزید که چگونه LLM ها را بهینه کنید و آنها را با TensorFlow Lite برای برنامه های هوش مصنوعی مولد به کار ببرید.

داده های جدولی را با Simple ML for Sheets تجزیه و تحلیل کنید

Simple ML یک افزونه جدید برای Google Sheets است که می تواند برای آموزش، ارزیابی، استنتاج و صادرات مدل ها استفاده شود.

با TensorFlow برنامه های ML را سریعتر بسازید

TensorFlow آموزش ها، مثال ها و منابع دیگر را برای سرعت بخشیدن به ساخت مدل و ایجاد راه حل های مقیاس پذیر ML ارائه می دهد.

مدل های از پیش آموزش دیده را پیدا کنید

تحقیق با مدل های پیشرفته

مدل های خود را بسازید

در هر مکان و در هر مقیاسی مستقر شوید

در وب

روی موبایل و اج

روی سرورها

TFX

به انجمن TensorFlow بپیوندید

مشارکت کنید

با یک جامعه جهانی فعال متشکل از پزشکان و دانشجویان ML ارتباط برقرار کنید، یاد بگیرید و همکاری کنید.

از کارشناسان بیاموزید

در انواع مدل‌ها و برنامه‌های جدید مهارت کسب کنید، اطلاعات مربوط به TensorFlow را باز کنید و در مسیر خود پیش بروید.

با هم شروع به ساختن کنید

با یک انجمن یادگیری ماشینی متن‌باز TensorFlow کار کنید.