Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dodatkowa funkcjonalność dla TensorFlow, obsługiwana przez dodatki SIG.

import tensorflow as tf
import tensorflow_addons as tfa
train,test = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
x_train, y_train = train
x_train = x_train[..., tf.newaxis] / 255.0

# TFA layers and activations
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Conv2D(filters=10, kernel_size=(3,3),
             activation=tfa.activations.gelu),
 tfa.layers.GroupNormalization(groups=5, axis=3),
 tf.keras.layers.Flatten(),
 tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

# TFA optimizers, losses and metrics
model.compile(
  optimizer=tfa.optimizers.RectifiedAdam(0.001),
  loss=tfa.losses.TripletSemiHardLoss(),
  metrics=[tfa.metrics.MultiLabelConfusionMatrix(num_classes=10)])

history = model.fit(x_train, y_train, epochs=10)

TensorFlow SIG Addons to repozytorium wkładów społeczności, które są zgodne z ugruntowanymi wzorcami API, ale implementują nowe funkcje niedostępne w rdzeniu TensorFlow.

TensorFlow natywnie obsługuje dużą liczbę operatorów, warstw, metryk, strat, optymalizatorów i nie tylko. Jednak w szybko zmieniającej się dziedzinie, takiej jak ML, istnieje wiele interesujących nowych rozwiązań, których nie można zintegrować z podstawowym TensorFlow (ponieważ ich szerokie zastosowanie nie jest jeszcze jasne lub jest używane głównie przez mniejszą podgrupę społeczności).