עדכונים לתעודת המפתחים של TensorFlow

ברכות לכל מי שעבר את הבחינה של TensorFlow Developer Certificate. האישורים שלך תקפים ל-3 שנים מהתאריך שעברת את הבחינה.

בזמן שאנו מעריכים את השלב הבא בתוכנית התעודה שלנו, סגרנו את בחינת תעודת TensorFlow.