อัปเดตใบรับรองนักพัฒนา TensorFlow

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านการสอบ TensorFlow Developer Certificate ข้อมูลรับรองของคุณมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่คุณผ่านการสอบ

ขณะที่เราประเมินขั้นตอนถัดไปในโปรแกรมใบรับรองของเรา เราได้ปิดการสอบ TensorFlow Certificate แล้ว