TensorFlow Everywhere là một chuỗi các sự kiện toàn cầu do TensorFlow và các cộng đồng máy học trên khắp thế giới lãnh đạo.

Theo dõi TensorFlow trên Twitter để biết thông tin cập nhật về sự kiện TensorFlow Everywhere tiếp theo.