מערכי נתונים של Huggingface

Huggingface חילקה TFDS ומספקת הרבה מערכי נתונים של טקסט. ראה כאן לתיעוד נוסף. לאחר מכן תוכל למצוא את הרשימה של כל מערכי הנתונים שניתן להשתמש בהם עם TFDS.