ชุดข้อมูล Huggingface

Huggingface แยก TFDS และจัดเตรียมชุดข้อมูลข้อความจำนวนมาก ดู ที่นี่ สำหรับเอกสารเพิ่มเติม ถัดไป คุณจะพบรายการชุดข้อมูลทั้งหมดที่สามารถใช้กับ TFDS ได้