Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

Topluluk Veri Kümeleri

Burada belgelenen veri kümeleri topluluk tarafından oluşturulur. Veri kümesi oluşturucu kodu, harici depolarda bulunur. Veri kümesi oluşturucuları olan havuzlar buraya eklenebilir.


kullanım

Hızlı bir giriş için başlangıç ​​kılavuzumuza bakın.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

sarılma yüz

huggingface ad alanındaki 763 veri kümesi hakkında daha fazla ayrıntı için genel bakışa bakın.