จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ชุดข้อมูล TensorFlow: ชุดของชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

ชุดข้อมูล TensorFlow คือชุดของชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งาน กับ TensorFlow หรือเฟรมเวิร์ก Python ML อื่นๆ เช่น Jax ชุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปิดเผยว่าเป็น tf.data.Datasets ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานและท่อป้อนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ในการเริ่มต้นดู คู่มือ ของเราและ รายชื่อของชุดข้อมูล
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
เรียกใช้ในโน๊ตบุ๊ค