Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TensorFlow Veri Kümeleri: kullanıma hazır veri kümeleri koleksiyonu.

TensorFlow Veri Kümeleri, TensorFlow veya Jax gibi diğer Python ML çerçeveleriyle birlikte kullanıma hazır bir veri kümeleri koleksiyonudur. Tüm veri kümeleri olarak maruz kalan tf.data.Datasets kolay kullanımlı ve yüksek performanslı giriş boru hatları etkinleştirme. Başlamak için bkz kılavuzu ve veri kümelerinin listesini .
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
bir Notebook Çalıştır