Modele TensorFlow.js

Poznaj wstępnie wytrenowane modele, aby dodać widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i inne typowe zadania uczenia maszynowego do aplikacji internetowych i opartych na przeglądarce.

Wizja

Analizuj funkcje w obrazach i filmach. Odblokuj nowe doświadczenia w czasie rzeczywistym w przeglądarce.

Klasyfikacja obrazu

Klasyfikuj obrazy za pomocą etykiet z bazy danych ImageNet (MobileNet).

Wykrywanie obiektów

Zlokalizuj i zidentyfikuj wiele obiektów na jednym obrazie (Coco SSD).

Segmentacja semantyczna

Uruchom segmentację semantyczną w przeglądarce (DeepLab).

Ciało

Wykrywaj kluczowe punkty i pozy na twarzy, dłoniach i ciele za pomocą modeli z MediaPipe i innych, zoptymalizowanych pod kątem JavaScript i Node.js.

Proste wykrywanie twarzy

Wykrywaj twarze na obrazach za pomocą architektury Single Shot Detector z niestandardowym koderem (Blazeface).

Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy

Przewiduj 486 trójwymiarowych punktów orientacyjnych twarzy, aby wywnioskować przybliżoną geometrię powierzchni ludzkich twarzy.

Wykrywanie pozy

Ujednolicony interfejs API wykrywania pozycji do korzystania z jednego z trzech modeli, które pomagają wykrywać nietypowe pozy i szybkie ruchy ciała z wydajnością w czasie rzeczywistym.

Segmentacja ciała

Segmentuj osoby i części ciała w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie pozycji dłoni

Detektor dłoni i model śledzenia palca dłoni i szkieletu. Przewiduj 21 punktów kluczowych dłoni 3D na wykrytą rękę.

Szacowanie głębi portretu

Oszacuj mapę głębi dla pojedynczego portretu człowieka.

Tekst

Włącz NLP w swojej aplikacji internetowej, korzystając z mocy BERT i innych architektur enkodera Transformer.

Odpowiadanie na pytania w języku naturalnym

Odpowiadaj na pytania w oparciu o treść danego fragmentu tekstu za pomocą BERT.

Wykrywanie toksyczności tekstu

Oceń postrzegany wpływ komentarza na rozmowę, od „Bardzo toksyczny” do „Bardzo zdrowy” (Toksyczność).

Uniwersalny koder zdań

Koduj tekst do osadzania dla zadań NLP, takich jak klasyfikacja tonacji i podobieństwo tekstu (Universal Sentence Encoder).

Audio

Klasyfikuj dźwięk, aby wykrywać dźwięki i uruchamiać działania w aplikacji internetowej.

Rozpoznawanie poleceń głosowych

Klasyfikuj 1-sekundowe fragmenty audio ze zbioru danych poleceń głosowych (polecenia głosowe).

Ogólny

Znajdź więcej modeli TensorFlow.js, których można używać od razu po wyjęciu z pudełka.

Klasyfikator KNN

Narzędzie do tworzenia klasyfikatora przy użyciu algorytmu K-Nearest-Neighbors. Może być używany do nauki transferu.