با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مدل ها

مدل های از پیش آموزش دیده TensorFlow.js را کاوش کنید که می توانند در هر پروژه ای خارج از جعبه مورد استفاده قرار گیرند.

طبقه بندی تصویر

طبقه بندی تصاویر با برچسب از پایگاه داده ImageNet (MobileNet).

تشخیص اشیا

بومی سازی و شناسایی چندین شی در یک تصویر واحد (کوکو SSD).

تقسیم بندی بدنه

افراد (ها) و اعضای بدن را در زمان واقعی تقسیم کنید.

تشخیص پوس

API یکپارچه تشخیص پوس برای استفاده از یکی از سه مدلی که به تشخیص ژست‌های غیر معمول و حرکات سریع بدن با عملکرد زمان واقعی کمک می‌کند.

تشخیص سمیت متن

به تأثیر درک شده یک نظر در یک مکالمه امتیاز دهید، از «بسیار سمی» تا «بسیار سالم» (مسمومیت).

رمزگذار جملات جهانی

متن را در جاسازی‌هایی برای وظایف NLP مانند طبقه‌بندی احساسات و شباهت متنی (انکودر جملات جهانی) رمزگذاری کنید.

تشخیص دستور گفتار

قطعه‌های صوتی ۱ ثانیه‌ای از مجموعه دستورات گفتاری (فرمان‌های گفتار) را طبقه‌بندی کنید.

طبقه بندی کننده KNN

ابزاری برای ایجاد یک طبقه بندی کننده با استفاده از الگوریتم K-Nearest-Neighbors. می تواند برای یادگیری انتقال استفاده شود.

تشخیص چهره ساده

تشخیص چهره در تصاویر با استفاده از معماری Single Shot Detector با رمزگذار سفارشی (Blazeface).

تقسیم بندی معنایی

تقسیم بندی معنایی را در مرورگر (DeepLab) اجرا کنید.

تشخیص نقطه عطف چهره

486 نشانه سه بعدی صورت را پیش بینی کنید تا هندسه سطح تقریبی صورت انسان را استنتاج کنید.

تشخیص ژست دست

مدل ردیابی انگشت ردیاب کف دست و اسکلت دست. 21 نقطه کلید سه بعدی دست را در هر دست شناسایی شده پیش بینی کنید.

پاسخ به سوال زبان طبیعی

با استفاده از BERT بر اساس محتوای یک متن خاص به سوالات پاسخ دهید.