وارد کردن مدل های مبتنی بر TensorFlow GraphDef به TensorFlow.js

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مدل‌های مبتنی بر TensorFlow GraphDef (معمولاً از طریق API Python ایجاد می‌شوند) ممکن است در یکی از قالب‌های زیر ذخیره شوند:

 1. TensorFlow SavedModel
 2. مدل منجمد
 3. ماژول تنسورفلو هاب

همه فرمت های فوق را می توان توسط مبدل TensorFlow.js به قالبی تبدیل کرد که می تواند مستقیماً برای استنباط در TensorFlow.js بارگذاری شود.

(توجه: TensorFlow قالب session bundle را منسوخ کرده است، لطفاً مدل‌های خود را به قالب SavedModel منتقل کنید.)

الزامات

روش تبدیل به یک محیط پایتون نیاز دارد. ممکن است بخواهید با استفاده از pipenv یا virtualenv یک ایزوله نگه دارید. برای نصب مبدل دستور زیر را اجرا کنید:

 pip install tensorflowjs

وارد کردن یک مدل TensorFlow به TensorFlow.js یک فرآیند دو مرحله‌ای است. ابتدا یک مدل موجود را به قالب وب TensorFlow.js تبدیل کنید و سپس آن را در TensorFlow.js بارگذاری کنید.

مرحله 1. یک مدل TensorFlow موجود را به قالب وب TensorFlow.js تبدیل کنید

اسکریپت مبدل ارائه شده توسط بسته pip را اجرا کنید:

استفاده: مثال SavedModel:

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_saved_model \
  --output_node_names='MobilenetV1/Predictions/Reshape_1' \
  --saved_model_tags=serve \
  /mobilenet/saved_model \
  /mobilenet/web_model

نمونه مدل منجمد:

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_frozen_model \
  --output_node_names='MobilenetV1/Predictions/Reshape_1' \
  /mobilenet/frozen_model.pb \
  /mobilenet/web_model

مثال ماژول Tensorflow Hub:

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_hub \
  'https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_100_224/classification/1' \
  /mobilenet/web_model
استدلال های موضعی شرح
input_path مسیر کامل دایرکتوری مدل ذخیره شده، پوشه بسته جلسه، فایل مدل ثابت یا دسته یا مسیر ماژول TensorFlow Hub.
output_path مسیر برای تمام مصنوعات خروجی.
گزینه ها شرح
--input_format فرمت مدل ورودی، از tf_saved_model برای SavedModel، tf_frozen_model برای مدل ثابت، tf_session_bundle برای بسته نرم افزاری جلسه، tf_hub برای ماژول TensorFlow Hub و keras برای Keras HDF5 استفاده کنید.
--output_node_names نام گره های خروجی که با کاما از هم جدا شده اند.
--saved_model_tags فقط برای تبدیل SavedModel، برچسب‌های MetaGraphDef برای بارگیری، در قالب جدا شده با کاما قابل استفاده است. پیش‌فرض برای serve
--signature_name فقط برای تبدیل ماژول TensorFlow Hub، امضا به بارگذاری قابل اجرا است. پیش‌فرض به default . به https://www.tensorflow.org/hub/common_signatures/ مراجعه کنید

از دستور زیر برای دریافت پیام راهنمای دقیق استفاده کنید:

tensorflowjs_converter --help

تبدیل فایل های تولید شده

اسکریپت تبدیل بالا دو نوع فایل تولید می کند:

 • model.json (گراف جریان داده و مانیفست وزن)
 • group1-shard\*of\* (مجموعه فایل های وزن باینری)

به عنوان مثال، در اینجا خروجی تبدیل MobileNet v2 است:

 output_directory/model.json
 output_directory/group1-shard1of5
 ...
 output_directory/group1-shard5of5

مرحله 2: بارگیری و اجرا در مرورگر

 1. بسته tfjs-converter npm را نصب کنید

yarn add @tensorflow/tfjs یا npm install @tensorflow/tfjs

 1. کلاس FrozenModel را نمونه سازی کنید و استنتاج را اجرا کنید.
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
import {loadGraphModel} from '@tensorflow/tfjs-converter';

const MODEL_URL = 'model_directory/model.json';

const model = await loadGraphModel(MODEL_URL);
const cat = document.getElementById('cat');
model.execute(tf.browser.fromPixels(cat));

نسخه ی نمایشی MobileNet ما را بررسی کنید.

loadGraphModel API یک پارامتر LoadOptions اضافی را می پذیرد، که می تواند برای ارسال اعتبار یا هدرهای سفارشی همراه با درخواست استفاده شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به مستندات loadGraphModel() مراجعه کنید.

عملیات پشتیبانی شده

در حال حاضر TensorFlow.js از مجموعه محدودی از عملیات های TensorFlow پشتیبانی می کند. اگر مدل شما از یک عملیات پشتیبانی‌نشده استفاده می‌کند، اسکریپت tensorflowjs_converter خراب می‌شود و فهرستی از عملیات‌های پشتیبانی‌نشده در مدل شما را چاپ می‌کند. لطفاً برای هر عملیات مشکلی ایجاد کنید تا به ما اطلاع دهید که برای کدام عملیات نیاز به پشتیبانی دارید.

بارگیری وزنه ها فقط

اگر ترجیح می دهید فقط وزنه ها را بارگذاری کنید، می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید.

import * as tf from '@tensorflow/tfjs';

const weightManifestUrl = "https://example.org/model/weights_manifest.json";

const manifest = await fetch(weightManifestUrl);
this.weightManifest = await manifest.json();
const weightMap = await tf.io.loadWeights(
    this.weightManifest, "https://example.org/model");