Chuyển trình nhận dạng âm thanh đang học

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xây dựng bộ phân loại âm thanh tùy chỉnh mà bạn sẽ đào tạo trong trình duyệt bằng cách sử dụng TensorFlow.js. Bạn sẽ sử dụng nó để điều khiển một thanh trượt trong trình duyệt bằng cách tạo ra âm thanh.

Bạn sẽ sử dụng học chuyển tiếp để tạo ra một mô hình phân loại âm thanh ngắn với dữ liệu đào tạo tương đối ít. Bạn sẽ sử dụng một mô hình được đào tạo trước để nhận dạng lệnh giọng nói . Bạn sẽ đào tạo một mô hình mới trên mô hình này để nhận ra các lớp âm thanh tùy chỉnh của riêng bạn.

Hướng dẫn này được trình bày dưới dạng codelab. Nhấp vào liên kết này để mở bảng mã