Przenieś klasyfikator obrazu uczenia

W tym samouczku dowiesz się, jak zbudować niestandardowy klasyfikator obrazu, którego będziesz uczyć się na bieżąco w przeglądarce za pomocą TensorFlow.js.

Wykorzystasz uczenie transferu do stworzenia bardzo dokładnego modelu z minimalnymi danymi uczącymi. Będziesz korzystać ze wstępnie wytrenowanego modelu klasyfikacji obrazów o nazwie MobileNet. Wytrenujesz model na tym, aby dostosować rozpoznawane przez niego klasy obrazów.

Ten samouczek jest przedstawiony jako ćwiczenia z programowania. Kliknij ten link, aby otworzyć laboratorium kodowania