Triển khai các mô hình học máy trên thiết bị di động và thiết bị biên

TensorFlow Lite là một thư viện di động để triển khai các mô hình trên thiết bị di động, vi điều khiển và các thiết bị biên khác.

xem hướng dẫn

Hướng dẫn giải thích các khái niệm và thành phần của TensorFlow Lite.

Xem ví dụ

Khám phá các ứng dụng Android và iOS của TensorFlow Lite.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng TensorFlow Lite cho các trường hợp sử dụng phổ biến.

Làm thế nào nó hoạt động

Chọn một mô hình

Chọn một mô hình mới hoặc đào tạo lại một mô hình hiện có.

Chuyển thành

Chuyển đổi mô hình TensorFlow thành bộ đệm phẳng được nén bằng Bộ chuyển đổi TensorFlow Lite.

Triển khai

Lấy tệp .tflite đã nén và tải tệp đó vào thiết bị di động hoặc thiết bị nhúng.

Tối ưu hóa

Số hóa bằng cách chuyển đổi số float 32 bit thành số nguyên 8 bit hiệu quả hơn hoặc chạy trên GPU.

Giải pháp cho các vấn đề phổ biến

Khám phá các mô hình TF Lite được tối ưu hóa và các giải pháp ML trên thiết bị cho các trường hợp sử dụng di động và biên.

phân loại hình ảnh

Xác định hàng trăm đối tượng, bao gồm con người, hoạt động, động vật, thực vật và địa điểm.

phát hiện đối tượng

Phát hiện nhiều đối tượng với các hộp giới hạn. Vâng, chó và mèo cũng vậy.

trả lời câu hỏi

Sử dụng mô hình ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến nhất để trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung của một đoạn văn bản nhất định với BERT.

Một số người dùng TensorFlow Lite của chúng tôi

Tin tức & thông báo

Hãy xem blog của chúng tôi để biết các cập nhật bổ sung và đăng ký nhận bản tin TensorFlow của chúng tôi để nhận các thông báo mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.