מודלים ומערכים

חקור מאגרים ומשאבים אחרים כדי למצוא מודלים, מודולים ומערכים זמינים שנוצרו על ידי קהילת TensorFlow.

Kaggle Models

מאגר מקיף של דגמים מאומנים המוכנים לכוונון עדין וניתנים לפריסה בכל מקום.

דגם גן

מודלים ודוגמאות של למידת מכונה שנבנו עם ממשקי API ברמה גבוהה של TensorFlow.

דגמי TensorFlow.js

מודלים של למידת מכונה מאומנים מראש מוכנים לשימוש בדפדפן האינטרנט בצד הלקוח, או בכל מקום ש-JavaScript יכול להפעיל כמו Node.js.

מערכי נתונים

מערכי נתונים רשמיים של TensorFlow

אוסף של מערכי נתונים מוכנים לשימוש עם TensorFlow.

מערכי מחקר של גוגל

חקור מערכי נתונים בקנה מידה גדול שפורסמו על ידי צוותי מחקר של Google במגוון רחב של דיסציפלינות של מדעי המחשב.