Değişken Koleksiyon Algoritmaları

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol MutableCollectionAlgorithms: MutableCollection
where SubSequence: MutableCollectionAlgorithms

İçin özelleştirme noktaları gelir MutableCollection algoritmaları.

Standart kitaplığa dahil edildiği takdirde bu gereklilikler sadece bir parçası olacak MutableCollection . Bu arada, bir koleksiyonun uygunluğunu ilan edebilir MutableCollectionAlgorithms Bu özelleştirme noktaları üzerinde tanımlı diğer algoritmaları kullanılacak almak MutableCollectionAlgorithms .

 • Döner böylece de eleman toplama elemanları middle uçları yukarı ilk.

  karmaşıklık

  O (n)

  beyanname

  @discardableResult
  mutating mutating func rotate(shiftingToStart middle: Index) -> Index

  Geri dönüş değeri

  İlk döndürme öncesi olan öğenin yeni dizini.

 • Tatmin tüm unsurları taşır isSuffixElement , koleksiyonun bir sonek içine göreli düzeni koruyarak ve iadeler çıkan son eki başlangıcını.

  karmaşıklık

  O(n) burada n eleman sayısıdır.

  beyanname

  @discardableResult
  mutating func stablePartition(
   isSuffixElement: (Element) throws -> Bool
  ) rethrows -> Index