โปรโตคอลสุ่มตัวอย่าง

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
public protocol SamplingProtocol : Collection

รายละเอียดการดำเนินการที่ใช้ในการทำงานรอบความจริงที่ว่าสวิฟท์ไม่สามารถแสดงความ จำกัด ทั่วไปที่บางชนิดต้องเป็นตัวอย่างของ Sampling