TensorArrayProtokol

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol TensorArrayProtocol

Eşlenebilir türlerini temsil eden bir protokol Array<CTensorHandle> .

Bu protokol, ayrı tanımlanır TensorGroup zamanında tespit edilecek tensörlerinin sayıda sırayla. Örneğin, [Tensor<Float>] derleme zamanında elemanların bilinmeyen bir sayı olabilir.

Bu protokol olan depolanmış özellikleri tüm uygun yapılar için otomatik olarak elde edilebilir TensorGroup protokolü. Bu kimin özelliklerin hepsi uygun yapılar için otomatik türetilmiş edilemez TensorArrayProtocol nedeniyle yapıcı gereksinimi (yani bu tür durumlarda yıkmak için bilmek imkansız olurdu için count depolanan özelliklerin arasında).

 • beyanname

  init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?, count: Int)
 • init(_handles :)

  Varsayılan uygulama

  Varsayılan Uygulama

  beyanname

  init<C>(_handles: C) where C : RandomAccessCollection, C.Element : _AnyTensorHandle