TensörGrubu

public protocol TensorGroup : TensorArrayProtocol

Array<CTensorHandle> ile eşlenebilecek türleri temsil eden bir protokol.

Bir TensorGroup bir tensör işlemine argüman olarak kullanıldığında, elemanları türün tensör alanları olan bir argüman listesi olarak iletilir.

Bir TensorGroup bir tensör işleminin sonucu olarak döndürüldüğünde, tensör alanları tensör işleminin tensör sonuçlarına ayarlanmış olarak başlatılır.

  • tensorHandles adresinden başlayarak _tensorHandleCount tensörlerinin sahipliğini alarak bu türden bir değeri başlatır.

    beyan

    init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?)
  • init(_owning:count :) Uzatma yöntemi

    beyan

    public init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?, count: Int)