TensorGrubu

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol TensorGroup : TensorArrayProtocol

Ve gelen eşlenebilir türlerini temsil eden bir protokol Array<CTensorHandle> .

Bir zaman TensorGroup bir tensör operasyonuna bağımsız değişken olarak kullanıldığında, bunun elemanları Çeşidi tensör alanları bir argüman listesi olarak geçirilir.

Bir zaman TensorGroup bir tensör operasyonu sonucu döndürülür, bu tensör operasyonun tensör sonuçlarına ayarlanmış olan tensör alanları ile başlatılır.

 • Sahipliğini alarak bu tip bir değere başlatır _tensorHandleCount adresi başlayan tensörlerle tensorHandles .

  beyanname

  init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?)
 • init(_owning:say :)

  Uzatma yöntemi

  beyanname

  public init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?, count: Int)