TensorBoard: Bộ công cụ trực quan hóa của TensorFlow

TensorBoard cung cấp hình ảnh và công cụ cần thiết cho thử nghiệm học máy:
  • Theo dõi và hình dung các chỉ số như tổn thất và độ chính xác
  • Hình dung biểu đồ mô hình (hoạt động và lớp)
  • Xem biểu đồ trọng lượng, độ lệch hoặc các yếu tố khác khi chúng thay đổi theo thời gian
  • Chiếu các bản nhúng vào không gian có chiều thấp hơn
  • Hiển thị dữ liệu hình ảnh, văn bản và âm thanh
  • Lập hồ sơ chương trình TensorFlow
  • Và nhiều hơn nữa
TensorBoard.dev cho phép bạn dễ dàng lưu trữ, theo dõi và chia sẻ kết quả thử nghiệm của mình.