Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Narzędzia do przetwarzania tekstu dla TensorFlow

import tensorflow as tf
import tensorflow_text as tf_text

def preprocess(vocab_lookup_table, example_text):

 # Normalize text
 tf_text.normalize_utf8(example_text)

 # Tokenize into words
 word_tokenizer = tf_text.WhitespaceTokenizer()
 tokens = word_tokenizer.tokenize(example_text)

 # Tokenize into subwords
 subword_tokenizer = tf_text.WordpieceTokenizer(
    vocab_lookup_table, token_out_type=tf.int64)
 subtokens = subword_tokenizer.tokenize(tokens).merge_dims(1, -1)

 # Apply padding
 padded_inputs = tf_text.pad_model_inputs(subtokens, max_seq_length=16)
 return padded_inputs
Uruchom w notatniku

TensorFlow zapewnia bogatą kolekcję operacji i bibliotek, które pomogą Ci pracować z danymi wejściowymi w postaci tekstowej, takimi jak nieprzetworzone ciągi tekstowe lub dokumenty. Biblioteki te mogą wykonywać przetwarzanie wstępne wymagane regularnie przez modele tekstowe i zawierają inne funkcje przydatne do modelowania sekwencji.

Możesz wyodrębnić potężne funkcje syntaktyczne i semantyczne tekstu z wykresu TensorFlow jako dane wejściowe do swojej sieci neuronowej.

Integracja przetwarzania wstępnego z wykresem TensorFlow zapewnia następujące korzyści:

 • Ułatwia duży zestaw narzędzi do pracy z tekstem
 • Umożliwia integrację z dużym pakietem narzędzi Tensorflow w celu wsparcia projektów od zdefiniowania problemu przez szkolenie, ocenę i uruchomienie
 • Zmniejsza złożoność w czasie podawania i zapobiega przekrzywieniu obsługi szkolenia

Oprócz powyższego nie musisz się martwić, że tokenizacja w szkoleniu będzie inna niż tokenizacja na wnioskowaniu, czy zarządzanie skryptami preprocessingu.

Architektury modeli
Dowiedz się, jak wykonać kompleksowe wstępne przetwarzanie BERT na tekście.
Dowiedz się, jak generować słowniki podsłów z tekstu.
Dowiedz się, jak klasyfikować tekst za pomocą modelu BERT.
Klasyfikuj tekst za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych.
Użyj modeli Transformer do tłumaczenia tekstu.
Dowiedz się, jak tłumaczyć tekst za pomocą modeli sekwencyjnych.