با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ابزارهای پردازش متن برای TensorFlow

import tensorflow as tf
import tensorflow_text as tf_text

def preprocess(vocab_lookup_table, example_text):

 # Normalize text
 tf_text.normalize_utf8(example_text)

 # Tokenize into words
 word_tokenizer = tf_text.WhitespaceTokenizer()
 tokens = word_tokenizer.tokenize(example_text)

 # Tokenize into subwords
 subword_tokenizer = tf_text.WordpieceTokenizer(
    vocab_lookup_table, token_out_type=tf.int64)
 subtokens = subword_tokenizer.tokenize(tokens).merge_dims(1, -1)

 # Apply padding
 padded_inputs = tf_text.pad_model_inputs(subtokens, max_seq_length=16)
 return padded_inputs
اجرا در یک نوت بوک

TensorFlow مجموعه‌ای غنی از عملیات‌ها و کتابخانه‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا به شما کمک کند تا با ورودی به شکل متنی مانند رشته‌های متن خام یا اسناد کار کنید. این کتابخانه‌ها می‌توانند پیش‌پردازش‌های منظم مورد نیاز مدل‌های مبتنی بر متن را انجام دهند و شامل سایر ویژگی‌های مفید برای مدل‌سازی توالی هستند.

می توانید ویژگی های متنی قدرتمند نحوی و معنایی را از داخل نمودار TensorFlow به عنوان ورودی شبکه عصبی خود استخراج کنید.

ادغام پیش پردازش با نمودار TensorFlow مزایای زیر را به همراه دارد:

 • یک جعبه ابزار بزرگ را برای کار با متن تسهیل می کند
 • امکان ادغام با مجموعه بزرگی از ابزارهای Tensorflow برای پشتیبانی از پروژه ها از طریق تعریف مشکل از طریق آموزش، ارزیابی و راه اندازی
 • پیچیدگی زمان سرو را کاهش می دهد و از انحراف در سرویس آموزشی جلوگیری می کند

علاوه بر موارد فوق، لازم نیست نگران متفاوت بودن توکن سازی در آموزش با توکن سازی در استنتاج یا مدیریت اسکریپت های پیش پردازش باشید.

معماری های مدل
با نحوه انجام پیش پردازش BERT سرتاسر روی متن آشنا شوید.
یاد بگیرید که چگونه واژگان زیر کلمه را از متن ایجاد کنید.
نحوه طبقه بندی متن با مدل BERT را بیاموزید.
طبقه بندی متن با استفاده از شبکه های عصبی مکرر.
از مدل های ترانسفورماتور برای ترجمه متن استفاده کنید.
با نحوه ترجمه متن با مدل های دنباله به ترتیب آشنا شوید.