TFX là một nền tảng đầu cuối để triển khai các đường ống ML sản xuất

Khi bạn đã sẵn sàng chuyển mô hình của mình từ nghiên cứu sang sản xuất, hãy sử dụng TFX để tạo và quản lý quy trình sản xuất.

Chạy Colab

Bắt đầu bằng cách khám phá từng thành phần tích hợp của TFX.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng TFX với các ví dụ từ đầu đến cuối.

xem hướng dẫn

Hướng dẫn giải thích các khái niệm và thành phần của TFX.

Khám phá addon

Các thành phần TFX bổ sung do cộng đồng đóng góp.

Làm thế nào nó hoạt động

Đường ống TFX là một chuỗi các thành phần triển khai đường ống ML được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ học máy hiệu suất cao, có thể mở rộng. Các thành phần được xây dựng bằng các thư viện TFX cũng có thể được sử dụng riêng lẻ.

Cách các công ty đang sử dụng TFX

Giải pháp cho các vấn đề phổ biến

Khám phá các hướng dẫn từng bước để giúp bạn với các dự án của mình.

Trung cấp
Đào tạo và phục vụ mô hình TensorFlow với Dịch vụ TensorFlow

Hướng dẫn này đào tạo một mô hình mạng thần kinh để phân loại hình ảnh quần áo, chẳng hạn như giày thể thao và áo sơ mi, lưu mô hình đã đào tạo, sau đó phục vụ nó với Dịch vụ TensorFlow. Trọng tâm là Phục vụ TensorFlow, thay vì mô hình hóa và đào tạo trong TensorFlow.

Trung cấp
Tạo đường dẫn TFX được lưu trữ trên Google Cloud

Giới thiệu về TFX và Đường ống nền tảng đám mây AI để tạo đường ống máy học của riêng bạn trên Google Cloud. Thực hiện theo quy trình phát triển ML điển hình, bắt đầu bằng cách kiểm tra tập dữ liệu và kết thúc bằng quy trình làm việc hoàn chỉnh.

Trung cấp
Sử dụng TFX với TensorFlow Lite để suy luận trên thiết bị

Tìm hiểu cách TFX có thể tạo và đánh giá các mô hình máy học sẽ được triển khai trên thiết bị. TFX hiện cung cấp hỗ trợ riêng cho TFLite, giúp thực hiện suy luận hiệu quả cao trên thiết bị di động.

Tin tức & thông báo

Hãy xem danh sách phát trên blogYouTube của chúng tôi để biết thêm nội dung TFX,
và đăng ký nhận bản tin TensorFlow của chúng tôi để nhận
thông báo mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.