ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

İşlem Semantiği

Ve bunu müteakiben de tarif edilen işlemler semantik tarif XlaBuilder arabirimi. Tipik haliyle, bu işlemler bir bire bir RPC arayüzünde tarif edilen işlemler için harita xla_data.proto .

İsimlendirme üzerine bir not: XLA'nın ilgilendiği genelleştirilmiş veri tipi, bazı tek tip tipte (32-bit kayan nokta gibi) elemanları tutan N-boyutlu bir dizidir. Belgeleri boyunca dizi rasgele boyutlu bir dizi ifade etmek için kullanılmaktadır. Kolaylık sağlamak için, özel durumlar daha spesifik ve tanıdık isimlere sahiptir; örneğin, bir vektör, bir 1-boyutlu bir dizisi olan ve bir matris 2-boyutlu bir dizidir.

Nihayet

Ayrıca bkz XlaBuilder::AfterAll .

AfterAll, değişken sayıda jeton alır ve tek bir jeton üretir. Belirteçler, sıralamayı zorlamak için yan etkili işlemler arasında iletilen ilkel türlerdir. AfterAll bir set operasyonları sonrasında operasyon siparişi için jeton katılmak olarak kullanılabilir.

AfterAll(operands)

Argümanlar Tip anlambilim
operands XlaOp değişken sayıda jeton

Hepsi Topla

Ayrıca bkz XlaBuilder::AllGather .

Replikalar arasında birleştirme gerçekleştirir.

AllGather(operand, all_gather_dim, shard_count, replica_group_ids, channel_id)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Kopyalar arasında birleştirmek için dizi.
all_gather_dim int64 Birleştirme boyutu.
replica_groups vektörlerinin vektör int64 Aralarında birleştirmenin gerçekleştirildiği gruplar.
channel_id isteğe bağlı int64 Modüller arası iletişim için isteğe bağlı kanal kimliği.
 • replica_groups bitiştirme (kullanılarak alınabilir mevcut yineleme için çoğaltma kimliği gerçekleştirilir, bunların arasında yineleme grupları listesidir ReplicaId ). Her gruptaki kopyaların sırası, girdilerinin sonuçta yer aldığı sırayı belirler. replica_groups ya (bu durumda tüm kopyaları sipariş tek bir gruba aittir boş olmalıdır 0 için N - 1 , veya yinelemeler sayısı kadar aynı sayıda elemana içerir). Örneğin, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} arasında gerçekleştirir birleştirme kopyaları 0 ve 2 , ve 1 ve 3 .
 • shard_count her çoğaltma grubu boyutudur. Biz durumlarda bu ihtiyaç replica_groups boştur.
 • channel_id çapraz modül iletişimi için kullanılır: sadece all-gather aynı olan işlemler channel_id birbirlerine iletişim kurabilir.

Çıktı şekli ile giriş şekli all_gather_dim yapılan shard_count kat daha büyüktür. İki kopyaları ve, örneğin, işlenen değerine sahiptir [1.0, 2.5] ve [3.0, 5.25] , sırasıyla iki yineleme bu op sonra çıkış değeri üzerinde all_gather_dim olan 0 olacaktır [1.0, 2.5, 3.0, 5.25] her iki çoğaltmalar üzerinde.

Tümü Azalt

Ayrıca bkz XlaBuilder::AllReduce .

Replikalar arasında özel bir hesaplama gerçekleştirir.

AllReduce(operand, computation, replica_group_ids, channel_id)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Replikalar arasında azaltmak için dizi veya boş olmayan bir dizi demeti.
computation XlaComputation azaltma hesaplama
replica_groups vektörlerinin vektör int64 İndirimlerin gerçekleştirildiği gruplar
channel_id isteğe bağlı int64 Modüller arası iletişim için isteğe bağlı kanal kimliği
 • Zaman operand dizilerin bir demet olarak, tüm-azaltmak başlığın her bir elemanı üzerinde gerçekleştirilir.
 • replica_groups azalma (kullanılarak alınabilir mevcut yineleme için çoğaltma kimliği gerçekleştirilir, bunların arasında yineleme grupları listesidir ReplicaId ). replica_groups ya (bu durumda tüm yinelemeler tek bir gruba ait) boş veya kopyaları sayısı kadar aynı sayıda elemana sahip olmalıdır. Örneğin, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} arasında gerçekleştirir indirgeme kopyaları 0 ve 2 , ve 1 ve 3 .
 • channel_id çapraz modülüne iletilmesi için kullanılır: tek all-reduce ile aynı işlemleri channel_id birbirlerine bağlanabilirler.

Çıkış şekli, giriş şekliyle aynıdır. Örneğin, iki tane kopyaları ve işlenen değeri varsa [1.0, 2.5] ve [3.0, 5.25] , sırasıyla iki yineleme, daha sonra bu operasyon ve toplama hesaplama çıkış değeri olacaktır [4.0, 7.75] hem de kopyalar. Giriş bir demet ise, çıktı da bir demetdir.

Sonucunu Bilgisayar AllReduce , her yineleme itibaren bir girişe sahip gerektirir, böylece eğer bir yineleme yerine getiren bir AllReduce düğüm bir başka daha çok kez, daha sonra önceki yineleme sonsuza kadar bekler. Replikaların tümü aynı programı çalıştırdığından, bunun gerçekleşmesi için çok fazla yol yoktur, ancak bir while döngüsünün koşulu beslemeden gelen verilere bağlı olduğunda ve beslenen veriler while döngüsünün daha fazla yinelenmesine neden olduğunda mümkündür. bir kopyada diğerinden daha fazla.

Hepsinden Hepsine

Ayrıca bkz XlaBuilder::AllToAll .

AllToAll, tüm çekirdeklerden tüm çekirdeklere veri gönderen toplu bir işlemdir. İki aşaması vardır:

 1. Saçılma aşaması. Her bir çekirdek üzerinde, işlenen ayrılmıştır split_count boyunca blok sayısı split_dimensions , ve bloklar, örneğin, i blok i çekirdeğe göndermek Tüm çekirdekler, dağılmış durumdadır.
 2. Toplama aşaması. Her bir çekirdek boyunca alınan blokların birleştirir concat_dimension .

Katılımcı çekirdekler şu şekilde yapılandırılabilir:

 • replica_groups : Her ReplicaGroup hesaplama katılan çoğaltma id listesini (kullanılarak alınabilir mevcut yineleme için çoğaltma numarasını içerir ReplicaId ). AllToAll, belirtilen sırayla alt gruplar içinde uygulanacaktır. Örneğin, replica_groups = { {1,2,3}, {4,5,0} } bir AllToAll yinelemeler içinde uygulanacaktır araçlarının {1, 2, 3} faz toplamak, ve ve alınan blok olacak Daha sonra 1, 2, 3'ün aynı sırayla birleştirilmiş, bir AllToAll yinelemeler 4, 5, 0 içinde uygulanır ve birleştirme düzeni ise 0, 5, 4 de replica_groups boş olarak, tüm kopyaları birine ait grup, görünümlerinin bitişme sırasına göre.

Önkoşullar:

 • Üzerinde işlenen boyutu boyutu split_dimension bölünemeyen split_count .
 • İşlenenin şekli demet değildir.

AllToAll(operand, split_dimension, concat_dimension, split_count, replica_groups)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp n boyutlu giriş dizisi
split_dimension int64 Bir aralık değeri [0, n) adları boyuta kendisi boyunca işlenen bölünmüş olduğu
concat_dimension int64 aralığında bir değer [0, n) adları boyuta kendisi boyunca bölünmüş blok birleştirilmiş olduğu
split_count int64 bu işleme katılan çekirdek sayısı. Eğer replica_groups boş, bu kopyalarından oluşan bir sayı olmalıdır; aksi halde bu, her gruptaki kopya sayısına eşit olmalıdır.
replica_groups ReplicaGroup vektör her grup bir kopya kimliği listesi içerir.

Aşağıda bir Alltoall örneği gösterilmektedir.

XlaBuilder b("alltoall");
auto x = Parameter(&b, 0, ShapeUtil::MakeShape(F32, {4, 16}), "x");
AllToAll(x, /*split_dimension=*/1, /*concat_dimension=*/0, /*split_count=*/4);

Bu örnekte, Alltoall'a katılan 4 çekirdek vardır. Her çekirdekte, işlenen 0 boyutu boyunca 4 parçaya bölünür, böylece her parça f32[4,4] şeklindedir. 4 parça tüm çekirdeklere dağılmıştır. Daha sonra her bir çekirdek alınan parçaları boyut 1 boyunca, sırayla veya çekirdek 0-4'te birleştirir. Böylece her bir çekirdekteki çıktı f32[16,4] şeklindedir.

TopluNormGrad

Ayrıca bkz XlaBuilder::BatchNormGrad ve orijinal seri normalleşme kağıt algoritmasının bir ayrıntılı açıklama için.

Parti normunun gradyanlarını hesaplar.

BatchNormGrad(operand, scale, mean, variance, grad_output, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi (x)
scale XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\gamma\))
mean XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\mu\))
variance XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\sigma^2\))
grad_output XlaOp Geçirilen Gradyanlar BatchNormTraining (\( \nabla y\))
epsilon float Epsilon değeri (\(\epsilon\))
feature_index int64 Özellik boyuta Endeksi operand

Özelliği, boyut (her özellik için feature_index özellik boyut için indeks operand ), işlem ile ilgili olarak gradyanlar hesaplar operand , offset ve scale diğer boyutlar arasında. feature_index özellik boyut için geçerli bir dizin olmalıdır operand .

Üç gradyanlar (bir 4-boyutlu bir dizi varsayarak aşağıdaki formüllerle tanımlanır operand ve özellik boyutunun göstergesi olan l , parti boyutu m ve mekansal boyutta w ve h ):

\[ \begin{split} c_l&= \frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \left( \nabla y_{ijkl} \frac{x_{ijkl} - \mu_l}{\sigma^2_l+\epsilon} \right) \\\\ \nabla x_{ijkl} &= \frac{\gamma_{l} }{\sqrt{\sigma^2_{l}+\epsilon} } \left( \nabla y_{ijkl} - \mathrm{mean}(\nabla y) - c_l (x_{ijkl} - \mu_{l}) \right) \\\\ \nabla \gamma_l &= \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \left( \nabla y_{ijkl} \frac{x_{ijkl} - \mu_l}{\sqrt{\sigma^2_{l}+\epsilon} } \right) \\\\\ \nabla \beta_l &= \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \nabla y_{ijkl} \end{split} \]

Girişler mean ve variance toplu ve mekansal boyutları boyunca dakika değeri temsil eder.

Çıktı türü, üç tutamaçtan oluşan bir demettir:

çıktılar Tip anlambilim
grad_operand XlaOp girişine göre meyil operand (\( \nabla x\))
grad_scale XlaOp giriş göre gradyan scale (\( \nabla \gamma\))
grad_offset XlaOp girişine göre meyil offset (\( \nabla \beta\))

BatchNormInference

Ayrıca bkz XlaBuilder::BatchNormInference ve orijinal seri normalleşme kağıt algoritmasının bir ayrıntılı açıklama için.

Bir diziyi toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında normalleştirir.

BatchNormInference(operand, scale, offset, mean, variance, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi
scale XlaOp 1 boyutlu dizi
offset XlaOp 1 boyutlu dizi
mean XlaOp 1 boyutlu dizi
variance XlaOp 1 boyutlu dizi
epsilon float epsilon değeri
feature_index int64 Özellik boyuta Endeksi operand

Özelliği, boyut, her özellik için ( feature_index özellik boyut için indeks operand ), işlem diğer boyutları her boyunca ortalama ve varyans hesaplar ve her bir elemanın normalleştirmek için ortalama ve varyans kullanan operand . feature_index özellik boyut için geçerli bir dizin olmalıdır operand .

BatchNormInference çağrı eşdeğerdir BatchNormTraining işlem olmadan mean ve variance her parti için. Bu girdi kullanan mean ve variance yerine olarak tahmin değerleri. Bu op amacı, çıkarsama nedenle adı gecikme azaltmaktır BatchNormInference .

Çıkış giriş aynı şekle sahip olan bir n-boyutlu, normalize edilmiş dizi operand .

TopluNormEğitim

Ayrıca bkz XlaBuilder::BatchNormTraining ve the original batch normalization paper algoritmasının bir ayrıntılı açıklama için.

Bir diziyi toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında normalleştirir.

BatchNormTraining(operand, scale, offset, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi (x)
scale XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\gamma\))
offset XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\beta\))
epsilon float Epsilon değeri (\(\epsilon\))
feature_index int64 Özellik boyuta Endeksi operand

Özelliği, boyut, her özellik için ( feature_index özellik boyut için indeks operand ), işlem diğer boyutları her boyunca ortalama ve varyans hesaplar ve her bir elemanın normalleştirmek için ortalama ve varyans kullanan operand . feature_index özellik boyut için geçerli bir dizin olmalıdır operand .

Algoritması olarak her parti için aşağıdaki gider operand \(x\) içeren m sahip elemanlar w ve h mekansal boyutta boyutu olarak (varsayılarak operand bir 4 boyutlu bir dizidir):

 • Hesaplar toplu ortalama \(\mu_l\) her özellik için l : özelliği boyutta\(\mu_l=\frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h x_{ijkl}\)

 • Hesaplar toplu varyans \(\sigma^2_l\):\(\sigma^2_l=\frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h (x_{ijkl} - \mu_l)^2\)

 • Normalleştirir terazi ve kaymalar:\(y_{ijkl}=\frac{\gamma_l(x_{ijkl}-\mu_l)}{\sqrt[2]{\sigma^2_l+\epsilon} }+\beta_l\)

Genellikle küçük bir sayı olan epsilon değeri, sıfıra bölme hatalarından kaçınmak için eklenir.

Çıkış tipi üç tuple olan XlaOp s:

çıktılar Tip anlambilim
output XlaOp n, giriş ile aynı şekle sahip olan üç boyutlu bir dizi operand (y)
batch_mean XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\mu\))
batch_var XlaOp 1 boyutlu bir dizi (\(\sigma^2\))

batch_mean ve batch_var kesikli ve yukarıdaki formülleri kullanarak uzamsal boyutlar arasında hesaplanan zamanlardır.

BitcastConvertType

Ayrıca bkz XlaBuilder::BitcastConvertType .

Bir benzer tf.bitcast TensorFlow içinde, yerine getirmekte olup bu hedef şeklinde bir veri şeklinde bir öğeye göre bitcast işlemi. Örneğin: giriş ve çıkış boyutu aynı olmalıdır s32 elemanları haline f32 bitcast rutin yoluyla elemanları ve bir s32 eleman dört olacak s8 unsurlar. Bitcast, düşük seviyeli bir döküm olarak uygulanır, bu nedenle farklı kayan nokta temsillerine sahip makineler farklı sonuçlar verecektir.

BitcastConvertType(operand, new_element_type)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp dims D ile T tipi dizisi
new_element_type PrimitiveType U yazın

Dönüştürmeden önce ve sonra ilkel boyutun oranına göre değişecek olan son boyut dışında, işlenenin boyutları ve hedef şeklin eşleşmesi gerekir.

Kaynak ve hedef eleman türleri tanımlama grupları olmamalıdır.

Bitcast-farklı genişlikte ilkel türe dönüştürme

BitcastConvert HLO talimat çıkış elemanı tipi boyutu verilecek destekler T' girdi elemanı boyutuna eşit değildir T . Tüm işlem kavramsal olarak bir bit yayın olduğundan ve temeldeki baytları değiştirmediğinden, çıktı öğesinin şeklinin değişmesi gerekir. İçin B = sizeof(T), B' = sizeof(T') , iki olası durumlar vardır.

İlk olarak, ne zaman B > B' şekli boyutu yeni bir minör-en boyut kazanır B/B' . Örneğin:

 f16[10,2]{1,0} %output = f16[10,2]{1,0} bitcast-convert(f32[10]{0} %input)

Etkili skalerler için kural aynı kalır:

 f16[2]{0} %output = f16[2]{0} bitcast-convert(f32[] %input)

Buna alternatif olarak, B' > B kullanıcı girdi şekli son mantıksal boyuta eşit olmasını gerektirir B'/B ve bu boyut dönüştürme sırasında damlatılır:

 f32[10]{0} %output = f32[10]{0} bitcast-convert(f16[10,2]{1,0} %input)

Farklı bit genişlikleri arasındaki dönüşümlerin öğe bazında olmadığını unutmayın.

Yayın

Ayrıca bkz XlaBuilder::Broadcast .

Dizideki verileri çoğaltarak diziye boyutlar ekler.

Broadcast(operand, broadcast_sizes)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Çoğaltılacak dizi
broadcast_sizes ArraySlice<int64> Yeni boyutların boyutları

Eğer yeni boyutlar, yani sol tarafta yerleştirilen broadcast_sizes değerlere sahiptir {a0, ..., aN} ve işlenen şekil boyutlara sahiptir {b0, ..., bM} çıkış daha sonra şekil boyutlara sahiptir {a0, ..., aN, b0, ..., bM} .

İşlenenin kopyalarına yeni boyutlar indeksi, yani

output[i0, ..., iN, j0, ..., jM] = operand[j0, ..., jM]

Örneğin, operand skalar olan f32 değeri ile 2.0f ve broadcast_sizes olan {2, 3} , sonuç şekil ile bir dizi olacaktır f32[2, 3] olacaktır ve sonuç olarak tüm değerler 2.0f .

YayınInDim

Ayrıca bkz XlaBuilder::BroadcastInDim .

Dizideki verileri çoğaltarak dizinin boyutunu ve derecesini genişletir.

BroadcastInDim(operand, out_dim_size, broadcast_dimensions)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Çoğaltılacak dizi
out_dim_size ArraySlice<int64> Hedef şeklin boyutlarının boyutları
broadcast_dimensions ArraySlice<int64> İşlenen şeklin her bir boyutu hedef şekildeki hangi boyuta karşılık gelir?

Yayına benzer, ancak herhangi bir yere boyut eklemeye ve mevcut boyutları boyut 1 ile genişletmeye izin verir.

operand tarafından tarif edilen şekle yayın out_dim_size . broadcast_dimensions boyutlarını haritalar operand , yani işlenen i'inci boyutu broadcast_dimension [i] 'çıktı şekli inci boyuta eşleştirilmiş hedef şeklin boyutlanna zorlar. Boyutları, operand büyüklüğü 1 ya da eşlenen çıkış şeklinde boyut olarak aynı boyutta olması gerekmektedir. Kalan boyutlar boyut 1 boyutlarıyla doldurulur. Dejenere boyutlu yayın daha sonra çıktı şekline ulaşmak için bu dejenere boyutlar boyunca yayın yapar. Anlambilim üzerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır yayın sayfası .

Telefon etmek

Ayrıca bkz XlaBuilder::Call .

Verilen argümanlarla bir hesaplama çağırır.

Call(computation, args...)

Argümanlar Tip anlambilim
computation XlaComputation tip hesaplanması T_0, T_1, ..., T_{N-1} -> S keyfi tipi N parametreleri ile
args N dizisi XlaOp s İsteğe bağlı türde N bağımsız değişken

Arity ve çeşitleri args parametrelerini aynı olmalıdır computation . Hiçbir açmasına izin verilir args .

koleski

Ayrıca bkz XlaBuilder::Cholesky .

Hesaplar Cholesky ayrışma simetrik (Hermitsel) pozitif tanımlı matrislerin bir grubun.

Cholesky(a, lower)

Argümanlar Tip anlambilim
a XlaOp karmaşık veya kayan nokta türünde bir rank > 2 dizisi.
lower bool bağımsız olarak alt ya da üst üçgen kullanmak için a .

Eğer lower olduğu true , değerlerini hesaplar alt-üst üçgensel hale l şekilde

$$ a = l . l^T $$

. Eğer lower olduğu false , üst üçgen matris hesaplar u böyle

$$ a = u^T . u $$

.

Girdi verileri, sadece üst / alt üçgen okunan a değerine bağlı olarak, lower . Diğer üçgendeki değerler yok sayılır. Çıktı verileri aynı üçgende döndürülür; diğer üçgendeki değerler uygulama tanımlıdır ve herhangi bir şey olabilir.

Sıralaması ise a 2'den daha büyük olan, a bütün minör hariç 2 boyutları parti boyutları matrisler, bir toplu olarak işlenir.

Eğer a simetrik (Hermitik) pozitif kesin değildir, sonuç uygulaması-tanımlanmıştır.

Kelepçe

Ayrıca bkz XlaBuilder::Clamp .

Bir işleneni minimum ve maksimum değer arasındaki aralıkta sabitler.

Clamp(min, operand, max)

Argümanlar Tip anlambilim
min XlaOp T tipi dizi
operand XlaOp T tipi dizi
max XlaOp T tipi dizi

Bir işlenen ve minimum ve maksimum değerler verildiğinde, işlenen minimum ve maksimum arasındaki aralıktaysa işleneni, aksi takdirde işlenen bu aralığın altındaysa minimum değeri, işlenen bu aralığın üstündeyse maksimum değeri döndürür. Diğer bir deyişle, clamp(a, x, b) = min(max(a, x), b) .

Her üç dizi de aynı şekilde olmalıdır. Alternatif olarak, bir kısıtlı formu olarak yayın , min ve / veya max tipi bir skaler olabilir T .

Skalar Örnek min ve max :

let operand: s32[3] = {-1, 5, 9};
let min: s32 = 0;
let max: s32 = 6;
==>
Clamp(min, operand, max) = s32[3]{0, 5, 6};

Yıkılmak

Ayrıca bkz XlaBuilder::Collapse ve tf.reshape operasyonu.

Bir dizinin boyutlarını tek bir boyuta daraltır.

Collapse(operand, dimensions)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp T tipi dizi
dimensions int64 vektör T boyutlarının sıralı, ardışık alt kümesi.

Daralt, işlenenin boyutlarının verilen alt kümesini tek bir boyutla değiştirir. Girdi bağımsız değişkenleri, T türünde rastgele bir dizi ve boyut dizinlerinin derleme zamanı sabit vektörüdür. Boyut indeksleri, T boyutlarının sıralı (düşük ila yüksek boyut numaraları), ardışık alt kümesi olmalıdır. Bu nedenle {0, 1, 2}, {0, 1} veya {1, 2} tüm geçerli boyut kümeleridir, ancak {1, 0} veya {0, 2} değildir. Orijinal boyut boyutlarının ürününe eşit yeni boyut boyutu ile değiştirdikleri boyut sıralamasında aynı konumda tek bir yeni boyut ile değiştirilirler. En düşük boyut numarası dimensions , bu boyut çöker döngü yuvaya yavaş değiştirilmesi, boyutu (en büyük) olan ve en yüksek boyut sayısı (en küçük) değişen hızlı. Bkz tf.reshape daha genel çöküşü sipariş gerekirse operatörü.

Örneğin, v 24 elemanlı bir dizi olsun:

let v = f32[4x2x3] { { {10, 11, 12}, {15, 16, 17} },
{ {20, 21, 22}, {25, 26, 27} },
{ {30, 31, 32}, {35, 36, 37} },
{ {40, 41, 42}, {45, 46, 47} } };

// Collapse to a single dimension, leaving one dimension.
let v012 = Collapse(v, {0,1,2});
then v012 == f32[24] {10, 11, 12, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 25, 26, 27,
30, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 45, 46, 47};

// Collapse the two lower dimensions, leaving two dimensions.
let v01 = Collapse(v, {0,1});
then v01 == f32[4x6] { {10, 11, 12, 15, 16, 17},
{20, 21, 22, 25, 26, 27},
{30, 31, 32, 35, 36, 37},
{40, 41, 42, 45, 46, 47} };

// Collapse the two higher dimensions, leaving two dimensions.
let v12 = Collapse(v, {1,2});
then v12 == f32[8x3] { {10, 11, 12},
{15, 16, 17},
{20, 21, 22},
{25, 26, 27},
{30, 31, 32},
{35, 36, 37},
{40, 41, 42},
{45, 46, 47} };

CollectivePermute

Ayrıca bkz XlaBuilder::CollectivePermute .

CollectivePermute, çapraz veri kopyaları gönderen ve alan toplu bir işlemdir.

CollectivePermute(operand, source_target_pairs)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp n boyutlu giriş dizisi
source_target_pairs <int64, int64> vektör (source_replica_id, target_replica_id) çiftlerinin listesi. Her çift için işlenen, kaynak çoğaltmadan hedef çoğaltmaya gönderilir.

Aşağıdaki kısıtlamalar olduğunu unutmayın source_target_pair :

 • Herhangi iki çift aynı hedef çoğaltma kimliğine sahip olmamalı ve aynı kaynak çoğaltma kimliğine sahip olmamalıdır.
 • Bir kopya kimliği herhangi bir çiftte hedef değilse, o kopyadaki çıktı, girdi ile aynı şekle sahip 0(lar)dan oluşan bir tensördür.

birleştir

Ayrıca bkz XlaBuilder::ConcatInDim .

Concatenate, birden çok dizi işleneninden bir dizi oluşturur. Dizi, giriş dizisi işlenenlerinin her biri ile aynı düzeydedir (birbirleriyle aynı düzeyde olmalıdır) ve bağımsız değişkenleri, belirtildikleri sırayla içerir.

Concatenate(operands..., dimension)

Argümanlar Tip anlambilim
operands N dizisi XlaOp Boyutları [L0, L1, ...] olan T türünde N dizi. N >= 1 gerektirir.
dimension int64 Aralığında bir değer, [0, N) adlandıran boyutu arasında birleştirilmiş olan operands .

Hariç olmak üzere dimension tüm boyutlar aynı olmalıdır. Bunun nedeni, XLA'nın "düzensiz" dizileri desteklememesidir. Ayrıca rank-0 değerlerinin birleştirilemeyeceğini de unutmayın (birleştirmenin gerçekleştiği boyutu adlandırmak imkansız olduğundan).

1 boyutlu örnek:

Concat({ {2, 3}, {4, 5}, {6, 7} }, 0)
>>> {2, 3, 4, 5, 6, 7}

2 boyutlu örnek:

let a = {
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
};
let b = {
{7, 8},
};
Concat({a, b}, 0)
>>> {
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
{7, 8},
}

Diyagram:

koşullu

Ayrıca bkz XlaBuilder::Conditional .

Conditional(pred, true_operand, true_computation, false_operand, false_computation)

Argümanlar Tip anlambilim
pred XlaOp Çeşidi Skaler PRED
true_operand XlaOp Tipi Argüman \(T_0\)
true_computation XlaComputation Tipi XlaComputation \(T_0 \to S\)
false_operand XlaOp Tipi Argüman \(T_1\)
false_computation XlaComputation Tipi XlaComputation \(T_1 \to S\)

Çalıştırır true_computation eğer pred olduğunu true , false_computation eğer pred olduğunu false sonuç ve geri döner.

true_computation tipi tek argüman almalıdır \(T_0\) ile çağrılır true_operand aynı türden olması gerekir. false_computation tipi tek argüman almalıdır \(T_1\) ile çağrılır false_operand aynı türden olması gerekir. Döndürülen değerin türü true_computation ve false_computation aynı olmalıdır.

Yalnızca biri o Not true_computation ve false_computation değerine bağlı olarak yürütülecektir pred .

Conditional(branch_index, branch_computations, branch_operands)

Argümanlar Tip anlambilim
branch_index XlaOp Tipi Skaler S32
branch_computations N dizisi XlaComputation Tipi XlaComputations \( T_0 \to S , T_1 \to S , ..., T_{N-1} \to S \)
branch_operands N dizisi XlaOp Tipi Argümanlar \( T_0 , T_1 , ..., T_{N-1} \)

Çalıştırır branch_computations[branch_index] eden ve sonuç. Eğer branch_index bir bir S32 olduğu <0 veya> = N ise branch_computations[N-1] varsayılan dalı olarak yürütülür.

Her branch_computations[b] tipi tek bir bağımsız değişken almak zorundadır T_b ile çağrılır branch_operands[b] aynı türden olması gerekir. Her bir geri değerin tipi branch_computations[b] aynı olması gerekir.

Yalnızca biri o Not branch_computations değerine bağlı yürütülecektir branch_index .

Dönş (evrişim)

Ayrıca bkz XlaBuilder::Conv .

ConvWithGeneralPadding olarak, ancak dolgu kısa yoldan SAME veya GEÇERLİ olarak belirtilir. AYNI dolgu pedler giriş ( lhs dikkate adımlarla almayan zaman çıkış girişi ile aynı şekle sahiptir, böylece sıfır ile). GEÇERLİ dolgu basitçe dolgu olmaması anlamına gelir.

ConvWithGeneralPadding (evrişim)

Ayrıca bkz XlaBuilder::ConvWithGeneralPadding .

Sinir ağlarında kullanılan türde bir evrişimi hesaplar. Burada bir evrişim, n-boyutlu bir taban alanı boyunca hareket eden n-boyutlu bir pencere olarak düşünülebilir ve pencerenin her olası konumu için bir hesaplama yapılır.

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp rank n+2 girdi dizisi
rhs XlaOp rank n+2 çekirdek ağırlıkları dizisi
window_strides ArraySlice<int64> nd çekirdek adımları dizisi
padding ArraySlice< pair<int64, int64>> nd (düşük, yüksek) dolgu dizisi
lhs_dilation ArraySlice<int64> nd lhs genişleme faktörü dizisi
rhs_dilation ArraySlice<int64> nd rhs genişleme faktörü dizisi
feature_group_count int64 özellik gruplarının sayısı
batch_group_count int64 parti gruplarının sayısı

n uzaysal boyutların sayısı olsun. lhs bağımsız değişken bir sıra taban alanına tarif n + 2 dizidir. Buna girdi denir, tabii ki rhs de bir girdi olsa da. Bir sinir ağında bunlar giriş aktivasyonlarıdır. n+2 boyutları şu sırayla:

 • batch Bu boyut evrişim gerçekleştirildiği için bağımsız bir girişi temsil eder her koordinat.
 • z/depth/features : Taban bölgesinde her biri (y, x) konumu bu boyuta geçer kendisine bağlı bir vektör var.
 • spatial_dims : açıklar n pencere hareket karşısında taban alanını tanımlamak mekansal boyutları.

rhs bağımsız değişken konvolüsyonel filtre / çekirdek / pencere tarif eden bir seviye n + 2 dizidir. Boyutlar bu sırayla:

 • output-z : z çıkışının boyutu.
 • input-z : Bu boyut kez boyutu feature_group_count büyüklüğü eşit olmalıdır z LHS'deki boyut.
 • spatial_dims : açıklar n nd penceresini tanımlayan uzamsal boyutları taban alanı boyunca hareket eder.

window_strides argümanı mekansal boyutta konvolusyanla pencerenin adım belirtir. Örneğin, ilk uzamsal boyuttaki adım 3 ise, pencere yalnızca ilk uzamsal indeksin 3'e bölünebildiği koordinatlara yerleştirilebilir.

padding bağımsız değişken belirtir sıfır dolgu miktarı, temel alanına uygulanacak. Doldurma miktarı negatif olabilir - negatif dolgunun mutlak değeri, evrişim yapmadan önce belirtilen boyuttan kaldırılacak öğelerin sayısını gösterir. padding[0] boyutu için doldurulması belirtilmiş y ve padding[1] boyutu için doldurulması belirtilmiş x . Her çift, birinci eleman olarak düşük dolguya ve ikinci eleman olarak yüksek dolguya sahiptir. Düşük dolgu, alt indeksler yönünde, yüksek dolgu ise daha yüksek indeksler yönünde uygulanır. Örneğin, padding[1] bir (2,3) daha sonra sol 2 sıfır ve ikinci uzamsal boyutta sağdaki 3. sıfır ile bir doldurma olacaktır. Dolgu kullanarak girişi (içine, bu aynı sıfır değerleri ekleme eşdeğerdir lhs konvolüsyonu yapmadan önce).

lhs_dilation ve rhs_dilation argümanlar dilatasyon faktörü her uzamsal boyutta sırasıyla sol ve sağ uygulanacak belirtir. Bir uzamsal boyuttaki genişleme faktörü d ise, o boyuttaki girişlerin her biri arasına örtük olarak d-1 delikleri yerleştirilir ve dizinin boyutu artar. Delikler, evrişim için sıfırlar anlamına gelen bir no-op değeri ile doldurulur.

Rhs'nin genişlemesine atröz konvolüsyon da denir. Daha fazla ayrıntı için bkz tf.nn.atrous_conv2d . lhs'nin genişlemesine ayrıca transpoze evrişim denir. Daha fazla ayrıntı için bkz tf.nn.conv2d_transpose .

feature_group_count bağımsız değişken (varsayılan değer 1) gruplandırılmış konvolüsyonlar kullanılabilir. feature_group_count ihtiyaçları giriş ve çıkış özelliği boyut her ikisinin bir böleni için. Eğer feature_group_count 1'den büyük, kavramsal olarak, giriş ve çıkış özelliği boyutu anlamına gelir ve rhs çıkış özelliği boyuta eşit bir şekilde bölünür feature_group_count birçok grup, özelliğin ardışık alt dizisinin oluşan her grup. Giriş özelliği boyutu rhs ihtiyaçlarına eşit olacak şekilde lhs tarafından bölünen giriş özelliği boyut feature_group_count (zaten giriş özellikleri bir grup boyutuna sahip olur). İ-inci grupları hesaplamak için birlikte kullanılan feature_group_count birçok ayrı konvolüsyonlar. Bu evrişimlerin sonuçları, çıktı özelliği boyutunda bir araya getirilir.

Depthwise konvolüsyon için feature_group_count bağımsız değişken girişi özelliği boyutuna ayarlanmış olması ve filtre den yeniden şekillendirilmiş olur [filter_height, filter_width, in_channels, channel_multiplier] için [filter_height, filter_width, 1, in_channels * channel_multiplier] . Daha fazla ayrıntı için bkz tf.nn.depthwise_conv2d .

batch_group_count (varsayılan değer 1) bağımsız değişken geri yayılım sırasında gruplandırılmış filtreler için de kullanılabilir. batch_group_count boyutunun bir böleni için gereken lhs (giriş) toplu boyutu. Eğer batch_group_count 1'den büyük, çıkış parti boyutu boyutu olması gerektiği anlamına gelir input batch / batch_group_count . batch_group_count çıkış özelliği büyüklükte bir bölen olmalıdır.

Çıktı şekli şu sırayla şu boyutlara sahiptir:

 • batch Bu boyutu çarpı boyutu batch_group_count büyüklüğü eşit olmalıdır batch LHS'deki boyut.
 • z : aynı boyut output-z çekirdek (ilgili rhs ).
 • spatial_dims : kıvrışımlı pencerenin her geçerli bir yerleşim için bir değer.

Evrişim penceresinin geçerli yerleşimleri, dolgudan sonraki adımlar ve taban alanının boyutu ile belirlenir.

Bir büklüm ne tarif etmek için, bir 2d konvolüsyon düşünün ve bazı sabit çekme batch , z , y , x çıkış koordinatları. Daha sonra (y,x) taban alanı içinde pencere (uzamsal boyutlarını anlama nasıl bağlı, örneğin üst sol köşesi,) bir köşesine bir pozisyondur. Şimdi, her 2d noktanın bir 1d vektörü ile ilişkilendirildiği, taban alanından alınan bir 2d penceremiz var, bu yüzden bir 3d kutu elde ediyoruz. Biz çıkış sabit koordinat yana evrişimli çekirdek kaynaktan, z , aynı zamanda 3D bir kutu. İki kutu aynı boyutlara sahiptir, bu nedenle iki kutu arasındaki eleman bazında çarpımların toplamını alabiliriz (nokta çarpımına benzer). Çıktı değeri budur.

Not eğer output-z olduğu örneğin 5, sonra pencerenin her bir pozisyon içine çıkışı 5 değerleri üretir z çıkışının boyut. Her biri için kullanılan değerler ayrı 3d kutusu vardır - Bu değerler evrişimli çekirdeğin bir parçası kullanılır ne farklı output-z koordinat. Yani bunu her biri için farklı bir filtreye sahip 5 ayrı evrişim olarak düşünebilirsiniz.

Dolgu ve adım adım bir 2d evrişim için sözde kod:

for (b, oz, oy, ox) { // output coordinates
 value = 0;
 for (iz, ky, kx) { // kernel coordinates and input z
  iy = oy*stride_y + ky - pad_low_y;
  ix = ox*stride_x + kx - pad_low_x;
  if ((iy, ix) inside the base area considered without padding) {
   value += input(b, iz, iy, ix) * kernel(oz, iz, ky, kx);
  }
 }
 output(b, oz, oy, ox) = value;
}

ConvertElementType

Ayrıca bkz XlaBuilder::ConvertElementType .

Öğeye benzer static_cast C ++, bir hedef şeklinde bir veri şeklinde bir öğeye göre dönüştürme işlemi gerçekleştirir. Boyutlar eşleşmelidir ve dönüşüm öğe bazındadır; gibi yöntemleri de s32 elemanları haline f32 bir cihaz aracılığıyla elemanları s32 -to- f32 dönüştürme rutin.

ConvertElementType(operand, new_element_type)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp dims D ile T tipi dizisi
new_element_type PrimitiveType U yazın

İşlenenin boyutları ve hedef şekli eşleşmelidir. Kaynak ve hedef eleman türleri tanımlama grupları olmamalıdır.

Dönüşüm gibi T=s32 için U=f32 gibi yuvarlak en yakına bile gibi rutin bir normalizasyon int-to-şamandıra dönüşümünü gerçekleştirir.

let a: s32[3] = {0, 1, 2};
let b: f32[3] = convert(a, f32);
then b == f32[3]{0.0, 1.0, 2.0}

Çapraz Çoğaltma Toplamı

Gerçekleştirir AllReduce bir toplamıdır hesaplama ile.

Özel Çağrı

Ayrıca bkz XlaBuilder::CustomCall .

Bir hesaplama içinde kullanıcı tarafından sağlanan bir işlevi çağırın.

CustomCall(target_name, args..., shape)

Argümanlar Tip anlambilim
target_name string Fonksiyonun adı. Bu sembol adını hedefleyen bir çağrı talimatı yayınlanacaktır.
args N dizisi XlaOp s İşleve iletilecek rasgele türde N bağımsız değişken.
shape Shape Fonksiyonun çıkış şekli

İşlev imzası, bağımsız değişkenlerin türü veya türü ne olursa olsun aynıdır:

extern "C" void target_name(void* out, void** in);

Örneğin, CustomCall aşağıdaki gibi kullanılırsa:

let x = f32[2] {1,2};
let y = f32[2x3] { {10, 20, 30}, {40, 50, 60} };

CustomCall("myfunc", {x, y}, f32[3x3])

İşte bir uygulama örneğidir myfunc :

extern "C" void myfunc(void* out, void** in) {
 float (&x)[2] = *static_cast<float(*)[2]>(in[0]);
 float (&y)[2][3] = *static_cast<float(*)[2][3]>(in[1]);
 EXPECT_EQ(1, x[0]);
 EXPECT_EQ(2, x[1]);
 EXPECT_EQ(10, y[0][0]);
 EXPECT_EQ(20, y[0][1]);
 EXPECT_EQ(30, y[0][2]);
 EXPECT_EQ(40, y[1][0]);
 EXPECT_EQ(50, y[1][1]);
 EXPECT_EQ(60, y[1][2]);
 float (&z)[3][3] = *static_cast<float(*)[3][3]>(out);
 z[0][0] = x[1] + y[1][0];
 // ...
}

Kullanıcı tarafından sağlanan işlevin yan etkileri olmamalıdır ve yürütülmesi önemsiz olmalıdır.

Nokta

Ayrıca bkz XlaBuilder::Dot .

Dot(lhs, rhs)

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp T tipi dizi
rhs XlaOp T tipi dizi

Bu işlemin tam anlamı, işlenenlerin sıralarına bağlıdır:

Giriş Çıktı anlambilim
Vektör, [n] dot vektör [n] skaler vektör nokta çarpımı
Matris [MXK] dot vektör [k] vektör [m] matris-vektör çarpımı
Matris [MXK] dot matrisi [kxn] matris [mxn] matris-matris çarpımı

İşlem gerçekleştirir ikinci boyut üzerinde ürünlerin toplamı lhs (ya da sıralaması 1 varsa önce) ve birinci boyutunda rhs . Bunlar "sözleşmeli" boyutlardır. Büzülmüş boyutları lhs ve rhs aynı büyüklükte olmalıdır. Pratikte vektörler, vektör/matris çarpımları veya matris/matris çarpımları arasında nokta çarpımları gerçekleştirmek için kullanılabilir.

DotGenel

Ayrıca bkz XlaBuilder::DotGeneral .

DotGeneral(lhs, rhs, dimension_numbers)

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp T tipi dizi
rhs XlaOp T tipi dizi
dimension_numbers DotDimensionNumbers sözleşme ve parti boyut numaraları

Nokta olarak, ancak hem 'lhs' hem de 'rhs' için sözleşme ve parti boyut numaralarının belirtilmesine izin verir.

DotDimensionNumbers Alanları Tip anlambilim
'lhs_contracting_dimensions' tekrarlanan int64 'lhs' sözleşme boyut numaraları
'rhs_contracting_dimensions' tekrarlanan int64 'rhs' sözleşme boyut numaraları
'lhs_batch_dimensions' tekrarlanan int64 'lhs' toplu boyut numaraları
'rhs_batch_dimensions' tekrarlanan int64 'rhs' parti boyut numaraları

DotGeneral, ürünlerin toplamını 'boyut_numaraları'nda belirtilen sözleşme boyutları üzerinden gerçekleştirir.

'lhs' ve 'rhs' ile ilişkili sözleşme boyut numaralarının aynı olması gerekmez, aynı boyut boyutlarına sahip olması gerekir.

Sözleşme boyut numaralarına sahip örnek:

lhs = { {1.0, 2.0, 3.0},
{4.0, 5.0, 6.0} }

rhs = { {1.0, 1.0, 1.0},
{2.0, 2.0, 2.0} }

DotDimensionNumbers dnums;
dnums.add_lhs_contracting_dimensions(1);
dnums.add_rhs_contracting_dimensions(1);

DotGeneral(lhs, rhs, dnums) -> { {6.0, 12.0},
{15.0, 30.0} }

'lhs' ve 'rhs' ile ilişkili parti boyut numaraları aynı boyut boyutlarına sahip olmalıdır.

Parti boyutu numaralarıyla örnek (parti boyutu 2, 2x2 matrisler):

lhs = { { {1.0, 2.0},
{3.0, 4.0} },
{ {5.0, 6.0},
{7.0, 8.0} } }

rhs = { { {1.0, 0.0},
{0.0, 1.0} },
{ {1.0, 0.0},
{0.0, 1.0} } }

DotDimensionNumbers dnums;
dnums.add_lhs_contracting_dimensions(2);
dnums.add_rhs_contracting_dimensions(1);
dnums.add_lhs_batch_dimensions(0);
dnums.add_rhs_batch_dimensions(0);

DotGeneral(lhs, rhs, dnums) -> { { {1.0, 2.0},
{3.0, 4.0} },
{ {5.0, 6.0},
{7.0, 8.0} } }
Giriş Çıktı anlambilim
[b0, m, k] dot [b0, k, n] [b0, m, n] toplu matmul
[b0, b1, m, k] dot [b0, b1, k, n] [b0, b1, m, n] toplu matmul

Sonuçta ortaya çıkan boyut numarasının parti boyutuyla başladığı, ardından 'lhs' taahhüdü olmayan/parti olmayan boyutu ve son olarak 'rhs' taahhüdü olmayan/parti olmayan boyutuyla başladığı takip edilir.

DynamicSlice

Ayrıca bkz XlaBuilder::DynamicSlice .

DynamicSlice dinamik, giriş diziden bir alt dizi özler start_indices . Her boyutta dilimin boyutu geçirilir size_indices ), [başlangıcında + boyutunu başlatmak: Her boyutta seçkin dilim aralıkları bitiş noktasını belirtmek, hangi. Şekli start_indices boyutlu büyüklük mertebesine eşit olan, seviye == 1 olmalıdır operand .

DynamicSlice(operand, start_indices, size_indices)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp T tipi N boyutlu dizi
start_indices N dizisi XlaOp Her boyut için dilimin başlangıç ​​indekslerini içeren N skaler tamsayıların listesi. Değer sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
size_indices ArraySlice<int64> Her boyut için dilim boyutunu içeren N tamsayı listesi. Modülo boyut boyutunun sarılmasını önlemek için her değer kesinlikle sıfırdan büyük olmalı ve başlangıç ​​+ boyut boyutun boyutundan küçük veya ona eşit olmalıdır.

Etkili bir dilim indeksleri her bir dizin için aşağıdaki dönüşümü uygulanarak hesaplanır i içinde [1, N) dilim yapmadan önce:

start_indices[i] = clamp(start_indices[i], 0, operand.dimension_size[i] - size_indices[i])

This ensures that the extracted slice is always in-bounds with respect to the operand array. If the slice is in-bounds before the transformation is applied, the transformation has no effect.

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
let s = {2}

DynamicSlice(a, s, {2}) produces:
{2.0, 3.0}

2-dimensional example:

let b =
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 4.0, 5.0},
{6.0, 7.0, 8.0},
{9.0, 10.0, 11.0} }
let s = {2, 1}

DynamicSlice(b, s, {2, 2}) produces:
{ { 7.0, 8.0},
{10.0, 11.0} }

DynamicUpdateSlice

See also XlaBuilder::DynamicUpdateSlice .

DynamicUpdateSlice generates a result which is the value of the input array operand , with a slice update overwritten at start_indices . The shape of update determines the shape of the sub-array of the result which is updated. The shape of start_indices must be rank == 1, with dimension size equal to the rank of operand .

DynamicUpdateSlice(operand, update, start_indices)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp N dimensional array of type T
update XlaOp N dimensional array of type T containing the slice update. Each dimension of update shape must be strictly greater than zero, and start + update must be less than or equal to the operand size for each dimension to avoid generating out-of-bounds update indices.
start_indices sequence of N XlaOp List of N scalar integers containing the starting indices of the slice for each dimension. Value must be greater than or equal to zero.

The effective slice indices are computed by applying the following transformation for each index i in [1, N) before performing the slice:

start_indices[i] = clamp(start_indices[i], 0, operand.dimension_size[i] - update.dimension_size[i])

This ensures that the updated slice is always in-bounds with respect to the operand array. If the slice is in-bounds before the transformation is applied, the transformation has no effect.

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
let u = {5.0, 6.0}
let s = {2}

DynamicUpdateSlice(a, u, s) produces:
{0.0, 1.0, 5.0, 6.0, 4.0}

2-dimensional example:

let b =
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 4.0, 5.0},
{6.0, 7.0, 8.0},
{9.0, 10.0, 11.0} }
let u =
{ {12.0, 13.0},
{14.0, 15.0},
{16.0, 17.0} }

let s = {1, 1}

DynamicUpdateSlice(b, u, s) produces:
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 12.0, 13.0},
{6.0, 14.0, 15.0},
{9.0, 16.0, 17.0} }

Element-wise binary arithmetic operations

See also XlaBuilder::Add .

A set of element-wise binary arithmetic operations is supported.

Op(lhs, rhs)

Where Op is one of Add (addition), Sub (subtraction), Mul (multiplication), Div (division), Rem (remainder), Max (maximum), Min (minimum), LogicalAnd (logical AND), or LogicalOr (logical OR).

Arguments Type Semantics
lhs XlaOp left-hand-side operand: array of type T
rhs XlaOp right-hand-side operand: array of type T

The arguments' shapes have to be either similar or compatible. See the broadcasting documentation about what it means for shapes to be compatible. The result of an operation has a shape which is the result of broadcasting the two input arrays. In this variant, operations between arrays of different ranks are not supported, unless one of the operands is a scalar.

When Op is Rem , the sign of the result is taken from the dividend, and the absolute value of the result is always less than the divisor's absolute value.

Integer division overflow (signed/unsigned division/remainder by zero or signed division/remainder of INT_SMIN with -1 ) produces an implementation defined value.

An alternative variant with different-rank broadcasting support exists for these operations:

Op(lhs, rhs, broadcast_dimensions)

Where Op is the same as above. This variant of the operation should be used for arithmetic operations between arrays of different ranks (such as adding a matrix to a vector).

The additional broadcast_dimensions operand is a slice of integers used to expand the rank of the lower-rank operand up to the rank of the higher-rank operand. broadcast_dimensions maps the dimensions of the lower-rank shape to the dimensions of the higher-rank shape. The unmapped dimensions of the expanded shape are filled with dimensions of size one. Degenerate-dimension broadcasting then broadcasts the shapes along these degenerate dimensions to equalize the shapes of both operands. The semantics are described in detail on the broadcasting page .

Element-wise comparison operations

See also XlaBuilder::Eq .

A set of standard element-wise binary comparison operations is supported. Note that standard IEEE 754 floating-point comparison semantics apply when comparing floating-point types.

Op(lhs, rhs)

Where Op is one of Eq (equal-to), Ne (not equal-to), Ge (greater-or-equal-than), Gt (greater-than), Le (less-or-equal-than), Lt (less-than). Another set of operators, EqTotalOrder, NeTotalOrder, GeTotalOrder, GtTotalOrder, LeTotalOrder, and LtTotalOrder, provide the same functionalities, except that they additionally support a total order over the floating point numbers, by enforcing -NaN < -Inf < -Finite < -0 < +0 < +Finite < +Inf < +NaN.

Arguments Type Semantics
lhs XlaOp left-hand-side operand: array of type T
rhs XlaOp right-hand-side operand: array of type T

The arguments' shapes have to be either similar or compatible. See the broadcasting documentation about what it means for shapes to be compatible. The result of an operation has a shape which is the result of broadcasting the two input arrays with the element type PRED . In this variant, operations between arrays of different ranks are not supported, unless one of the operands is a scalar.

An alternative variant with different-rank broadcasting support exists for these operations:

Op(lhs, rhs, broadcast_dimensions)

Where Op is the same as above. This variant of the operation should be used for comparison operations between arrays of different ranks (such as adding a matrix to a vector).

The additional broadcast_dimensions operand is a slice of integers specifying the dimensions to use for broadcasting the operands. The semantics are described in detail on the broadcasting page .

Element-wise unary functions

XlaBuilder supports these element-wise unary functions:

Abs(operand) Element-wise abs x -> |x| .

Ceil(operand) Element-wise ceil x -> ⌈x⌉ .

Cos(operand) Element-wise cosine x -> cos(x) .

Exp(operand) Element-wise natural exponential x -> e^x .

Floor(operand) Element-wise floor x -> ⌊x⌋ .

Imag(operand) Element-wise imaginary part of a complex (or real) shape. x -> imag(x) . If the operand is a floating point type, returns 0.

IsFinite(operand) Tests whether each element of operand is finite, ie, is not positive or negative infinity, and is not NaN . Returns an array of PRED values with the same shape as the input, where each element is true if and only if the corresponding input element is finite.

Log(operand) Element-wise natural logarithm x -> ln(x) .

LogicalNot(operand) Element-wise logical not x -> !(x) .

Logistic(operand) Element-wise logistic function computation x -> logistic(x) .

PopulationCount(operand) Computes the number of bits set in each element of operand .

Neg(operand) Element-wise negation x -> -x .

Real(operand) Element-wise real part of a complex (or real) shape. x -> real(x) . If the operand is a floating point type, returns the same value.

Rsqrt(operand) Element-wise reciprocal of square root operation x -> 1.0 / sqrt(x) .

Sign(operand) Element-wise sign operation x -> sgn(x) where

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & x < 0\\ -0 & x = -0\\ NaN & x = NaN\\ +0 & x = +0\\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

using the comparison operator of the element type of operand .

Sqrt(operand) Element-wise square root operation x -> sqrt(x) .

Cbrt(operand) Element-wise cubic root operation x -> cbrt(x) .

Tanh(operand) Element-wise hyperbolic tangent x -> tanh(x) .

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The operand to the function

The function is applied to each element in the operand array, resulting in an array with the same shape. It is allowed for operand to be a scalar (rank 0).

Fft

The XLA FFT operation implements the forward and inverse Fourier Transforms for real and complex inputs/outputs. Multidimensional FFTs on up to 3 axes are supported.

See also XlaBuilder::Fft .

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The array we are Fourier transforming.
fft_type FftType See the table below.
fft_length ArraySlice<int64> The time-domain lengths of the axes being transformed. This is needed in particular for IRFFT to right-size the innermost axis, since RFFT(fft_length=[16]) has the same output shape as RFFT(fft_length=[17]) .
FftType Semantics
FFT Forward complex-to-complex FFT. Shape is unchanged.
IFFT Inverse complex-to-complex FFT. Shape is unchanged.
RFFT Forward real-to-complex FFT. Shape of the innermost axis is reduced to fft_length[-1] // 2 + 1 if fft_length[-1] is a non-zero value, omitting the reversed conjugate part of the transformed signal beyond the Nyquist frequency.
IRFFT Inverse real-to-complex FFT (ie takes complex, returns real). Shape of the innermost axis is expanded to fft_length[-1] if fft_length[-1] is a non-zero value, inferring the part of the transformed signal beyond the Nyquist frequency from the reverse conjugate of the 1 to fft_length[-1] // 2 + 1 entries.

Multidimensional FFT

When more than 1 fft_length is provided, this is equivalent to applying a cascade of FFT operations to each of the innermost axes. Note that for the real->complex and complex->real cases, the innermost axis transform is (effectively) performed first (RFFT; last for IRFFT), which is why the innermost axis is the one which changes size. Other axis transforms will then be complex->complex.

Implementation details

CPU FFT is backed by Eigen's TensorFFT. GPU FFT uses cuFFT.

Gather

The XLA gather operation stitches together several slices (each slice at a potentially different runtime offset) of an input array.

General Semantics

See also XlaBuilder::Gather . For a more intuitive description, see the "Informal Description" section below.

gather(operand, start_indices, offset_dims, collapsed_slice_dims, slice_sizes, start_index_map)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The array we're gathering from.
start_indices XlaOp Array containing the starting indices of the slices we gather.
index_vector_dim int64 The dimension in start_indices that "contains" the starting indices. See below for a detailed description.
offset_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in the output shape that offset into an array sliced from operand.
slice_sizes ArraySlice<int64> slice_sizes[i] is the bounds for the slice on dimension i .
collapsed_slice_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in each slice that are collapsed away. These dimensions must have size 1.
start_index_map ArraySlice<int64> A map that describes how to map indices in start_indices to legal indices into operand.
indices_are_sorted bool Whether the indices are guaranteed to be sorted by the caller.
unique_indices bool Whether the indices are guaranteed to be unique by the caller.

For convenience, we label dimensions in the output array not in offset_dims as batch_dims .

The output is an array of rank batch_dims.size + offset_dims.size .

The operand.rank must equal the sum of offset_dims.size and collapsed_slice_dims.size . Also, slice_sizes.size has to be equal to operand.rank .

If index_vector_dim is equal to start_indices.rank we implicitly consider start_indices to have a trailing 1 dimension (ie if start_indices was of shape [6,7] and index_vector_dim is 2 then we implicitly consider the shape of start_indices to be [6,7,1] ).

The bounds for the output array along dimension i is computed as follows:

 1. If i is present in batch_dims (ie is equal to batch_dims[k] for some k ) then we pick the corresponding dimension bounds out of start_indices.shape , skipping index_vector_dim (ie pick start_indices.shape.dims [ k ] if k < index_vector_dim and start_indices.shape.dims [ k + 1 ] otherwise).

 2. If i is present in offset_dims (ie equal to offset_dims [ k ] for some k ) then we pick the corresponding bound out of slice_sizes after accounting for collapsed_slice_dims (ie we pick adjusted_slice_sizes [ k ] where adjusted_slice_sizes is slice_sizes with the bounds at indices collapsed_slice_dims removed).

Formally, the operand index In corresponding to a given output index Out is calculated as follows:

 1. Let G = { Out [ k ] for k in batch_dims }. Use G to slice out a vector S such that S [ i ] = start_indices [Combine( G , i )] where Combine(A, b) inserts b at position index_vector_dim into A. Note that this is well defined even if G is empty -- if G is empty then S = start_indices .

 2. Create a starting index, S in , into operand using S by scattering S using start_index_map . More precisely:

  1. S in [ start_index_map [ k ]] = S [ k ] if k < start_index_map.size .

  2. S in [ _ ] = 0 otherwise.

 3. Create an index O in into operand by scattering the indices at the offset dimensions in Out according to the collapsed_slice_dims set. More precisely:

  1. O in [ remapped_offset_dims ( k )] = Out [ offset_dims [ k ]] if k < offset_dims.size ( remapped_offset_dims is defined below).

  2. O in [ _ ] = 0 otherwise.

 4. In is O in + S in where + is element-wise addition.

remapped_offset_dims is a monotonic function with domain [ 0 , offset_dims.size ) and range [ 0 , operand.rank ) \ collapsed_slice_dims . So if, eg, offset_dims.size is 4 , operand.rank is 6 and collapsed_slice_dims is { 0 , 2 } then remapped_offset_dims is { 01 , 13 , 24 , 35 }.

If indices_are_sorted is set to true then XLA can assume that start_indices are sorted (in ascending start_index_map order) by the user. If they are not then the semantics is implementation defined.

If unique_indices is set to true then XLA can assume that all element scattered to are unique. So XLA could use non-atomic operations. If unique_indices is set to true and the indices being scattered to are not unique then the semantics is implementation defined.

Informal Description and Examples

Informally, every index Out in the output array corresponds to an element E in the operand array, computed as follows:

 • We use the batch dimensions in Out to look up a starting index from start_indices .

 • We use start_index_map to map the starting index (whose size may be less than operand.rank) to a "full" starting index into the operand .

 • We dynamic-slice out a slice with size slice_sizes using the full starting index.

 • We reshape the slice by collapsing the collapsed_slice_dims dimensions. Since all collapsed slice dimensions must have a bound of 1, this reshape is always legal.

 • We use the offset dimensions in Out to index into this slice to get the input element, E , corresponding to output index Out .

index_vector_dim is set to start_indices.rank - 1 in all of the examples that follow. More interesting values for index_vector_dim do not change the operation fundamentally, but make the visual representation more cumbersome.

To get an intuition on how all of the above fits together, let's look at an example that gathers 5 slices of shape [8,6] from a [16,11] array. The position of a slice into the [16,11] array can be represented as an index vector of shape S64[2] , so the set of 5 positions can be represented as a S64[5,2] array.

The behavior of the gather operation can then be depicted as an index transformation that takes [ G , O 0 , O 1 ], an index in the output shape, and maps it to an element in the input array in the following way:

We first select an ( X , Y ) vector from the gather indices array using G . The element in the output array at index [ G , O 0 , O 1 ] is then the element in the input array at index [ X + O 0 , Y + O 1 ].

slice_sizes is [8,6] , which decides the range of O 0 and O 1 , and this in turn decides the bounds of the slice.

This gather operation acts as a batch dynamic slice with G as the batch dimension.

The gather indices may be multidimensional. For instance, a more general version of the example above using a "gather indices" array of shape [4,5,2] would translate indices like this:

Again, this acts as a batch dynamic slice G 0 and G 1 as the batch dimensions. The slice size is still [8,6] .

The gather operation in XLA generalizes the informal semantics outlined above in the following ways:

 1. We can configure which dimensions in the output shape are the offset dimensions (dimensions containing O 0 , O 1 in the last example). The output batch dimensions (dimensions containing G 0 , G 1 in the last example) are defined to be the output dimensions that are not offset dimensions.

 2. The number of output offset dimensions explicitly present in the output shape may be smaller than the input rank. These "missing" dimensions, which are listed explicitly as collapsed_slice_dims , must have a slice size of 1 . Since they have a slice size of 1 the only valid index for them is 0 and eliding them does not introduce ambiguity.

 3. The slice extracted from the "Gather Indices" array (( X , Y ) in the last example) may have fewer elements than the input array rank, and an explicit mapping dictates how the index should be expanded to have the same rank as the input.

As a final example, we use (2) and (3) to implement tf.gather_nd :

G 0 and G 1 are used to slice out a starting index from the gather indices array as usual, except the starting index has only one element, X . Similarly, there is only one output offset index with the value O 0 . However, before being used as indices into the input array, these are expanded in accordance to "Gather Index Mapping" ( start_index_map in the formal description) and "Offset Mapping" ( remapped_offset_dims in the formal description) into [ X , 0 ] and [ 0 , O 0 ] respectively, adding up to [ X , O 0 ]. In other words, the output index [ G 0 , G 1 , O 0 ] maps to the input index [ GatherIndices [ G 0 , G 1 , 0 ], X ] which gives us the semantics for tf.gather_nd .

slice_sizes for this case is [1,11] . Intuitively this means that every index X in the gather indices array picks an entire row and the result is the concatenation of all these rows.

GetDimensionSize

See also XlaBuilder::GetDimensionSize .

Returns the size of the given dimension of the operand. The operand must be array shaped.

GetDimensionSize(operand, dimension)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp n dimensional input array
dimension int64 A value in the interval [0, n) that specifies the dimension

SetDimensionSize

See also XlaBuilder::SetDimensionSize .

Sets the dynamic size of XlaOp's given dimension. The operand must be array shaped.

SetDimensionSize(operand, size, dimension)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp n dimensional input array.
size XlaOp int32 representing the runtime dynamic size.
dimension int64 A value in the interval [0, n) that specifies the dimension.

Pass through the operand as result, with dynamic dimension tracked by the compiler.

Padded values will be ignored by downstream reduction ops.

let v: f32[10] = f32[10]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
let five: s32 = 5;
let six: s32 = 6;

// Setting dynamic dimension size doesn't change the upper bound of the static
// shape.
let padded_v_five: f32[10] = set_dimension_size(v, five, /*dimension=*/0);
let padded_v_six: f32[10] = set_dimension_size(v, six, /*dimension=*/0);

// sum == 1 + 2 + 3 + 4 + 5
let sum:f32[] = reduce_sum(padded_v_five);
// product == 1 * 2 * 3 * 4 * 5
let product:f32[] = reduce_product(padded_v_five);

// Changing padding size will yield different result.
// sum == 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
let sum':f32[] = reduce_sum(padded_v_six);

GetTupleElement

See also XlaBuilder::GetTupleElement .

Indexes into a tuple with a compile-time-constant value.

The value must be a compile-time-constant so that shape inference can determine the type of the resulting value.

This is analogous to std::get<int N>(t) in C++. Conceptually:

let v: f32[10] = f32[10]{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
let s: s32 = 5;
let t: (f32[10], s32) = tuple(v, s);
let element_1: s32 = gettupleelement(t, 1); // Inferred shape matches s32.

See also tf.tuple .

Infeed

See also XlaBuilder::Infeed .

Infeed(shape)

Argument Type Semantics
shape Shape Shape of the data read from the Infeed interface. The layout field of the shape must be set to match the layout of the data sent to the device; otherwise its behavior is undefined.

Reads a single data item from the implicit Infeed streaming interface of the device, interpreting the data as the given shape and its layout, and returns a XlaOp of the data. Multiple Infeed operations are allowed in a computation, but there must be a total order among the Infeed operations. For example, two Infeeds in the code below have a total order since there is a dependency between the while loops.

result1 = while (condition, init = init_value) {
 Infeed(shape)
}

result2 = while (condition, init = result1) {
 Infeed(shape)
}

Nested tuple shapes are not supported. For an empty tuple shape, the Infeed operation is effectively a no-op and proceeds without reading any data from the Infeed of the device.

Iota

Iota()

Builds a constant literal on device rather than a potentially large host transfer. Creates a rank 1 array of values starting at zero and incrementing by one. For floating-point types, the produced array is equivalent to ConvertElementType(Iota(...)) where the Iota is of integral type and the conversion is to the floating-point type.

Arguments Type Semantics
type PrimitiveType type U
size int64 The number of elements in the array.
iota_dimension int64 The dimension to increment along.

Map

See also XlaBuilder::Map .

Map(operands..., computation)

Arguments Type Semantics
operands sequence of N XlaOp s N arrays of types T 0..T {N-1}
computation XlaComputation computation of type T_0, T_1, ..., T_{N + M -1} -> S with N parameters of type T and M of arbitrary type
dimensions int64 array array of map dimensions

Applies a scalar function over the given operands arrays, producing an array of the same dimensions where each element is the result of the mapped function applied to the corresponding elements in the input arrays.

The mapped function is an arbitrary computation with the restriction that it has N inputs of scalar type T and a single output with type S . The output has the same dimensions as the operands except that the element type T is replaced with S.

For example: Map(op1, op2, op3, computation, par1) maps elem_out <- computation(elem1, elem2, elem3, par1) at each (multi-dimensional) index in the input arrays to produce the output array.

Pad

See also XlaBuilder::Pad .

Pad(operand, padding_value, padding_config)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
padding_value XlaOp scalar of type T to fill in the added padding
padding_config PaddingConfig padding amount on both edges (low, high) and between the elements of each dimension

Expands the given operand array by padding around the array as well as between the elements of the array with the given padding_value . padding_config specifies the amount of edge padding and the interior padding for each dimension.

PaddingConfig is a repeated field of PaddingConfigDimension , which contains three fields for each dimension: edge_padding_low , edge_padding_high , and interior_padding .

edge_padding_low and edge_padding_high specify the amount of padding added at the low-end (next to index 0) and the high-end (next to the highest index) of each dimension respectively. The amount of edge padding can be negative -- the absolute value of negative padding indicates the number of elements to remove from the specified dimension.

interior_padding specifies the amount of padding added between any two elements in each dimension; it may not be negative. Interior padding occurs logically before edge padding, so in the case of negative edge padding, elements are removed from the interior-padded operand.

This operation is a no-op if the edge padding pairs are all (0, 0) and the interior padding values are all 0. The figure below shows examples of different edge_padding and interior_padding values for a two-dimensional array.

Recv

See also XlaBuilder::Recv .

Recv(shape, channel_handle)

Arguments Type Semantics
shape Shape shape of the data to receive
channel_handle ChannelHandle unique identifier for each send/recv pair

Receives data of the given shape from a Send instruction in another computation that shares the same channel handle. Returns a XlaOp for the received data.

The client API of Recv operation represents synchronous communication. However, the instruction is internally decomposed into 2 HLO instructions ( Recv and RecvDone ) to enable asynchronous data transfers. See also HloInstruction::CreateRecv and HloInstruction::CreateRecvDone .

Recv(const Shape& shape, int64 channel_id)

Allocates resources required to receive data from a Send instruction with the same channel_id. Returns a context for the allocated resources, which is used by a following RecvDone instruction to wait for the completion of the data transfer. The context is a tuple of {receive buffer (shape), request identifier (U32)} and it can only be used by a RecvDone instruction.

RecvDone(HloInstruction context)

Given a context created by a Recv instruction, waits for the data transfer to complete and returns the received data.

Reduce

See also XlaBuilder::Reduce .

Applies a reduction function to one or more arrays in parallel.

Reduce(operands..., init_values..., computation, dimensions)

Arguments Type Semantics
operands Sequence of N XlaOp N arrays of types T_0, ..., T_{N-1} .
init_values Sequence of N XlaOp N scalars of types T_0, ..., T_{N-1} .
computation XlaComputation computation of type T_0, ..., T_{N-1}, T_0, ..., T_{N-1} -> Collate(T_0, ..., T_{N-1}) .
dimensions int64 array unordered array of dimensions to reduce.

Where:

 • N is required to be greater or equal to 1.
 • All input arrays must have the same dimensions.
 • If N = 1 , Collate(T) is T .
 • If N > 1 , Collate(T_0, ..., T_{N-1}) is a tuple of N elements of type T .

The output of the op is Collate(Q_0, ..., Q_N) where Q_i is an array of type T_i , the dimensions of which are described below.

This operation reduces one or more dimensions of each input array into scalars. The rank of each returned array is rank(operand) - len(dimensions) . The initial value used for every reduction is init_value , and it may be inserted anywhere during computation by the back-end. It is required that init_value is an identity of the reduction function (for example, 0 for addition) or undefined behavior will occur. The applied computation is always passed the init_value on the left-hand side.

Different backends are allowed to reassociate the reduction computation. This can lead to numerical differences, as some reduction functions like addition are not associative for floats. However, if the range of the data is limited, floating-point addition is close enough to being associative for most practical uses.

As an example, when reducing across one dimension in a single 1D array with values [10, 11, 12, 13] , with reduction function f (this is computation ) then that could be computed as

f(10, f(11, f(12, f(init_value, 13)))

but there are also many other possibilities, eg

f(init_value, f(f(10, f(init_value, 11)), f(f(init_value, 12), f(init_value, 13))))

The following is a rough pseudo-code example of how reduction could be implemented, using summation as the reduction computation with an initial value of 0.

result_shape <- remove all dims in dimensions from operand_shape

# Iterate over all elements in result_shape. The number of r's here is equal
# to the rank of the result
for r0 in range(result_shape[0]), r1 in range(result_shape[1]), ...:
 # Initialize this result element
 result[r0, r1...] <- 0

 # Iterate over all the reduction dimensions
 for d0 in range(dimensions[0]), d1 in range(dimensions[1]), ...:
  # Increment the result element with the value of the operand's element.
  # The index of the operand's element is constructed from all ri's and di's
  # in the right order (by construction ri's and di's together index over the
  # whole operand shape).
  result[r0, r1...] += operand[ri... di]

Here's an example of reducing a 2D array (matrix). The shape has rank 2, dimension 0 of size 2 and dimension 1 of size 3:

Results of reducing dimensions 0 or 1 with an "add" function:

Note that both reduction results are 1D arrays. The diagram shows one as column and another as row just for visual convenience.

For a more complex example, here is a 3D array. Its rank is 3, dimension 0 of size 4, dimension 1 of size 2 and dimension 2 of size 3. For simplicity, the values 1 to 6 are replicated across dimension 0.

Similarly to the 2D example, we can reduce just one dimension. If we reduce dimension 0, for example, we get a rank-2 array where all values across dimension 0 were folded into a scalar:

| 4  8 12 |
| 16 20 24 |

If we reduce dimension 2, we also get a rank-2 array where all values across dimension 2 were folded into a scalar:

| 6 15 |
| 6 15 |
| 6 15 |
| 6 15 |

Note that the relative order between the remaining dimensions in the input is preserved in the output, but some dimensions may get assigned new numbers (since the rank changes).

We can also reduce multiple dimensions. Add-reducing dimensions 0 and 1 produces the 1D array [20, 28, 36] .

Reducing the 3D array over all its dimensions produces the scalar 84 .

Variadic Reduce

When N > 1 , reduce function application is slightly more complex, as it is applied simultaneously to all inputs. The operands are supplied to the computation in the following order:

 • Running reduced value for the first operand
 • ...
 • Running reduced value for the N'th operand
 • Input value for the first operand
 • ...
 • Input value for the N'th operand

For example, consider the following reduction function, which can be used to compute the max and the argmax of a 1-D array in parallel:

f: (Float, Int, Float, Int) -> Float, Int
f(max, argmax, value, index):
 if value >= max:
  return (value, index)
 else:
  return (max, argmax)

For 1-D Input arrays V = Float[N], K = Int[N] , and init values I_V = Float, I_K = Int , the result f_(N-1) of reducing across the only input dimension is equivalent to the following recursive application:

f_0 = f(I_V, I_K, V_0, K_0)
f_1 = f(f_0.first, f_0.second, V_1, K_1)
...
f_(N-1) = f(f_(N-2).first, f_(N-2).second, V_(N-1), K_(N-1))

Applying this reduction to an array of values, and an array of sequential indices (ie iota), will co-iterate over the arrays, and return a tuple containing the maximal value and the matching index.

ReducePrecision

See also XlaBuilder::ReducePrecision .

Models the effect of converting floating-point values to a lower-precision format (such as IEEE-FP16) and back to the original format. The number of exponent and mantissa bits in the lower-precision format can be specified arbitrarily, although all bit sizes may not be supported on all hardware implementations.

ReducePrecision(operand, mantissa_bits, exponent_bits)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of floating-point type T .
exponent_bits int32 number of exponent bits in lower-precision format
mantissa_bits int32 number of mantissa bits in lower-precision format

The result is an array of type T . The input values are rounded to the nearest value representable with the given number of mantissa bits (using "ties to even" semantics), and any values that exceed the range specified by the number of exponent bits are clamped to positive or negative infinity. NaN values are retained, although they may be converted to canonical NaN values.

The lower-precision format must have at least one exponent bit (in order to distinguish a zero value from an infinity, since both have a zero mantissa), and must have a non-negative number of mantissa bits. The number of exponent or mantissa bits may exceed the corresponding value for type T ; the corresponding portion of the conversion is then simply a no-op.

ReduceScatter

See also XlaBuilder::ReduceScatter .

ReduceScatter is a collective operation that effectively does an AllReduce and then scatters the result by splitting it into shard_count blocks along the scatter_dimension and replica i in the replica group receives the ith shard.

ReduceScatter(operand, computation, scatter_dim, shard_count, replica_group_ids, channel_id)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp Array or a non-empty tuple of arrays to reduce across replicas.
computation XlaComputation Reduction computation
scatter_dimension int64 Dimension to scatter.
shard_count int64 Number of blocks to split scatter_dimension
replica_groups vector of vectors of int64 Groups between which the reductions are performed
channel_id optional int64 Optional channel ID for cross-module communication
 • When operand is a tuple of arrays, the reduce-scatter is performed on each element of the tuple.
 • replica_groups is a list of replica groups between which the reduction is performed (replica id for the current replica can be retrieved using ReplicaId ). The order of replicas in each group determines the order in which the all-reduce result will be scattered. replica_groups must either be empty (in which case all replicas belong to a single group), or contain the same number of elements as the number of replicas. When there are more than one replica groups, they all must be of the same size. For example, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} performs reduction between the replicas 0 and 2 , and 1 and 3 and then scatters the result.
 • shard_count is the size of each replica group. We need this in cases where replica_groups are empty. If replica_groups is not empty, shard_count must be equal to the size of each replica group.
 • channel_id is used for cross-module communication: only reduce-scatter operations with the same channel_id can communicate with each other.

The output shape is the input shape with the scatter_dimension made shard_count times smaller. For example, if there are two replicas and the operand has the value [1.0, 2.25] and [3.0, 5.25] respectively on the two replicas, then the output value from this op where scatter_dim is 0 will be [4.0] for the first replica and [7.5] for the second replica.

ReduceWindow

See also XlaBuilder::ReduceWindow .

Applies a reduction function to all elements in each window of a sequence of N multi-dimensional arrays, producing a single or a tuple of N multi-dimensional arrays as output. Each output array has the same number of elements as the number of valid positions of the window. A pooling layer can be expressed as a ReduceWindow . Similar to Reduce , the applied computation is always passed the init_values on the left-hand side.

ReduceWindow(operands..., init_values..., computation, window_dimensions, window_strides, padding)

Arguments Type Semantics
operands N XlaOps A sequence of N multi-dimensional arrays of types T_0,..., T_{N-1} , each representing the base area on which the window is placed.
init_values N XlaOps The N starting values for the reduction, one for each of the N operands. See Reduce for details.
computation XlaComputation Reduction function of type T_0, ..., T_{N-1}, T_0, ..., T_{N-1} -> Collate(T_0, ..., T_{N-1}) , to apply to elements in each window of all the input operands.
window_dimensions ArraySlice<int64> array of integers for window dimension values
window_strides ArraySlice<int64> array of integers for window stride values
base_dilations ArraySlice<int64> array of integers for base dilation values
window_dilations ArraySlice<int64> array of integers for window dilation values
padding Padding padding type for window (Padding::kSame, which pads so as to have the same output shape as input if the stride is 1, or Padding::kValid, which uses no padding and "stops" the window once it no longer fits)

Where:

 • N is required to be greater or equal to 1.
 • All input arrays must have the same dimensions.
 • If N = 1 , Collate(T) is T .
 • If N > 1 , Collate(T_0, ..., T_{N-1}) is a tuple of N elements of type (T0,...T{N-1}) .

Below code and figure shows an example of using ReduceWindow . Input is a matrix of size [4x6] and both window_dimensions and window_stride_dimensions are [2x3].

// Create a computation for the reduction (maximum).
XlaComputation max;
{
 XlaBuilder builder(client_, "max");
 auto y = builder.Parameter(0, ShapeUtil::MakeShape(F32, {}), "y");
 auto x = builder.Parameter(1, ShapeUtil::MakeShape(F32, {}), "x");
 builder.Max(y, x);
 max = builder.Build().ConsumeValueOrDie();
}

// Create a ReduceWindow computation with the max reduction computation.
XlaBuilder builder(client_, "reduce_window_2x3");
auto shape = ShapeUtil::MakeShape(F32, {4, 6});
auto input = builder.Parameter(0, shape, "input");
builder.ReduceWindow(
  input,
  /*init_val=*/builder.ConstantLiteral(LiteralUtil::MinValue(F32)),
  *max,
  /*window_dimensions=*/{2, 3},
  /*window_stride_dimensions=*/{2, 3},
  Padding::kValid);

Stride of 1 in a dimension specifies that the position of a window in the dimension is 1 element away from its adjacent window. In order to specify that no windows overlap with each other, window_stride_dimensions should be equal to window_dimensions. The figure below illustrates the use of two different stride values. Padding is applied to each dimension of the input and the calculations are the same as though the input came in with the dimensions it has after padding.

For a non-trivial padding example, consider computing reduce-window minimum (initial value is MAX_FLOAT ) with dimension 3 and stride 2 over the input array [10000, 1000, 100, 10, 1] . Padding kValid computes minimums over two valid windows: [10000, 1000, 100] and [100, 10, 1] , resulting in the output [100, 1] . Padding kSame first pads the array so that the shape after the reduce-window would be the same as input for stride one by adding initial elements on both sides, getting [MAX_VALUE, 10000, 1000, 100, 10, 1, MAX_VALUE] . Running reduce-window over the padded array operates on three windows [MAX_VALUE, 10000, 1000] , [1000, 100, 10] , [10, 1, MAX_VALUE] , and yields [1000, 10, 1] .

The evaluation order of the reduction function is arbitrary and may be non-deterministic. Therefore, the reduction function should not be overly sensitive to reassociation. See the discussion about associativity in the context of Reduce for more details.

ReplicaId

See also XlaBuilder::ReplicaId .

Returns the unique ID (U32 scalar) of the replica.

ReplicaId()

The unique ID of each replica is an unsigned integer in the interval [0, N) , where N is the number of replicas. Since all the replicas are running the same program, a ReplicaId() call in the program will return a different value on each replica.

Reshape

See also XlaBuilder::Reshape and the Collapse operation.

Reshapes the dimensions of an array into a new configuration.

Reshape(operand, new_sizes) Reshape(operand, dimensions, new_sizes)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
dimensions int64 vector order in which dimensions are collapsed
new_sizes int64 vector vector of sizes of new dimensions

Conceptually, reshape first flattens an array into a one-dimensional vector of data values, and then refines this vector into a new shape. The input arguments are an arbitrary array of type T, a compile-time-constant vector of dimension indices, and a compile-time-constant vector of dimension sizes for the result. The values in the dimension vector, if given, must be a permutation of all of T's dimensions; the default if not given is {0, ..., rank - 1} . The order of the dimensions in dimensions is from slowest-varying dimension (most major) to fastest-varying dimension (most minor) in the loop nest which collapses the input array into a single dimension. The new_sizes vector determines the size of the output array. The value at index 0 in new_sizes is the size of dimension 0, the value at index 1 is the size of dimension 1, and so on. The product of the new_size dimensions must equal the product of the operand's dimension sizes. When refining the collapsed array into the multidimensional array defined by new_sizes , the dimensions in new_sizes are ordered from slowest varying (most major) and to fastest varying (most minor).

For example, let v be an array of 24 elements:

let v = f32[4x2x3] { { {10, 11, 12}, {15, 16, 17} },
          { {20, 21, 22}, {25, 26, 27} },
          { {30, 31, 32}, {35, 36, 37} },
          { {40, 41, 42}, {45, 46, 47} } };

In-order collapse:
let v012_24 = Reshape(v, {0,1,2}, {24});
then v012_24 == f32[24] {10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
             30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47};

let v012_83 = Reshape(v, {0,1,2}, {8,3});
then v012_83 == f32[8x3] { {10, 11, 12}, {15, 16, 17},
             {20, 21, 22}, {25, 26, 27},
             {30, 31, 32}, {35, 36, 37},
             {40, 41, 42}, {45, 46, 47} };

Out-of-order collapse:
let v021_24 = Reshape(v, {1,2,0}, {24});
then v012_24 == f32[24] {10, 20, 30, 40, 11, 21, 31, 41, 12, 22, 32, 42,
             15, 25, 35, 45, 16, 26, 36, 46, 17, 27, 37, 47};

let v021_83 = Reshape(v, {1,2,0}, {8,3});
then v021_83 == f32[8x3] { {10, 20, 30}, {40, 11, 21},
             {31, 41, 12}, {22, 32, 42},
             {15, 25, 35}, {45, 16, 26},
             {36, 46, 17}, {27, 37, 47} };


let v021_262 = Reshape(v, {1,2,0}, {2,6,2});
then v021_262 == f32[2x6x2] { { {10, 20}, {30, 40},
               {11, 21}, {31, 41},
               {12, 22}, {32, 42} },
               { {15, 25}, {35, 45},
               {16, 26}, {36, 46},
               {17, 27}, {37, 47} } };

As a special case, reshape can transform a single-element array to a scalar and vice versa. For example,

Reshape(f32[1x1] { {5} }, {0,1}, {}) == 5;
Reshape(5, {}, {1,1}) == f32[1x1] { {5} };

Rev (reverse)

See also XlaBuilder::Rev .

Rev(operand, dimensions)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
dimensions ArraySlice<int64> dimensions to reverse

Reverses the order of elements in the operand array along the specified dimensions , generating an output array of the same shape. Each element of the operand array at a multidimensional index is stored into the output array at a transformed index. The multidimensional index is transformed by reversing the index in each dimension to be reversed (ie, if a dimension of size N is one of the reversing dimensions, its index i is transformed into N - 1 - i).

One use for the Rev operation is to reverse the convolution weight array along the two window dimensions during the gradient computation in neural networks.

RngNormal

See also XlaBuilder::RngNormal .

Constructs an output of a given shape with random numbers generated following the

$$N(\mu, \sigma)$$

normal distribution. The parameters

$$\mu$$

and

$$\sigma$$

, and output shape have to have a floating point elemental type. The parameters furthermore have to be scalar valued.

RngNormal(mu, sigma, shape)

Arguments Type Semantics
mu XlaOp Scalar of type T specifying mean of generated numbers
sigma XlaOp Scalar of type T specifying standard deviation of generated numbers
shape Shape Output shape of type T

RngUniform

See also XlaBuilder::RngUniform .

Constructs an output of a given shape with random numbers generated following the uniform distribution over the interval

$$[a,b)$$

. The parameters and output element type have to be a boolean type, an integral type or a floating point types, and the types have to be consistent. The CPU and GPU backends currently only support F64, F32, F16, BF16, S64, U64, S32 and U32. Furthermore, the parameters need to be scalar valued. If

$$b <= a$$

the result is implementation-defined.

RngUniform(a, b, shape)

Arguments Type Semantics
a XlaOp Scalar of type T specifying lower limit of interval
b XlaOp Scalar of type T specifying upper limit of interval
shape Shape Output shape of type T

RngBitGenerator

Generates an output with a given shape filled with uniform random bits using the specified algorithm (or backend default) and returns an updated state (with the same shape as initial state) and the generated random data.

Initial state is the initial state of the current random number generation. It and the required shape and valid values are dependent on the algorithm used.

The output is guaranteed to be a deterministic function of the initial state but it is not guaranteed to be deterministic between backends and different compiler versions.

RngBitGenerator(algorithm, key, shape)

Arguments Type Semantics
algorithm RandomAlgorithm PRNG algorithm to be used.
initial_state XlaOp Initial state for the PRNG algorithm.
shape Shape Output shape for generated data.

Available values for algorithm :

Scatter

The XLA scatter operation generates a result which is the value of the input array operand , with several slices (at indices specified by scatter_indices ) updated with the values in updates using update_computation .

See also XlaBuilder::Scatter .

scatter(operand, scatter_indices, updates, update_computation, index_vector_dim, update_window_dims, inserted_window_dims, scatter_dims_to_operand_dims)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp Array to be scattered into.
scatter_indices XlaOp Array containing the starting indices of the slices that must be scattered to.
updates XlaOp Array containing the values that must be used for scattering.
update_computation XlaComputation Computation to be used for combining the existing values in the input array and the updates during scatter. This computation should be of type (T, T) -> T .
index_vector_dim int64 The dimension in scatter_indices that contains the starting indices.
update_window_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in updates shape that are window dimensions .
inserted_window_dims ArraySlice<int64> The set of window dimensions that must be inserted into updates shape.
scatter_dims_to_operand_dims ArraySlice<int64> A dimensions map from the scatter indices to the operand index space. This array is interpreted as mapping i to scatter_dims_to_operand_dims[i] . It has to be one-to-one and total.
indices_are_sorted bool Whether the indices are guaranteed to be sorted by the caller.

If index_vector_dim is equal to scatter_indices.rank we implicitly consider scatter_indices to have a trailing 1 dimension.

We define update_scatter_dims of type ArraySlice<int64> as the set of dimensions in updates shape that are not in update_window_dims , in ascending order.

The arguments of scatter should follow these constraints:

 • updates array must be of rank update_window_dims.size + scatter_indices.rank - 1 .

 • Bounds of dimension i in updates must conform to the following:

  • If i is present in update_window_dims (ie equal to update_window_dims [ k ] for some k ), then the bound of dimension i in updates must not exceed the corresponding bound of operand after accounting for the inserted_window_dims (ie adjusted_window_bounds [ k ], where adjusted_window_bounds contains the bounds of operand with the bounds at indices inserted_window_dims removed).
  • If i is present in update_scatter_dims (ie equal to update_scatter_dims [ k ] for some k ), then the bound of dimension i in updates must be equal to the corresponding bound of scatter_indices , skipping index_vector_dim (ie scatter_indices.shape.dims [ k ], if k < index_vector_dim and scatter_indices.shape.dims [ k+1 ] otherwise).
 • update_window_dims must be in ascending order, not have any repeating dimension numbers, and be in the range [0, updates.rank) .

 • inserted_window_dims must be in ascending order, not have any repeating dimension numbers, and be in the range [0, operand.rank) .

 • operand.rank must equal the sum of update_window_dims.size and inserted_window_dims.size .

 • scatter_dims_to_operand_dims.size must be equal to scatter_indices [ index_vector_dim ], and its values must be in the range [0, operand.rank) .

For a given index U in the updates array, the corresponding index I in the operand array into which this update has to be applied is computed as follows:

 1. Let G = { U [ k ] for k in update_scatter_dims }. Use G to look up an index vector S in the scatter_indices array such that S [ i ] = scatter_indices [Combine( G , i )] where Combine(A, b) inserts b at positions index_vector_dim into A.
 2. Create an index S in into operand using S by scattering S using the scatter_dims_to_operand_dims map. More formally:
  1. S in [ scatter_dims_to_operand_dims [ k ]] = S [ k ] if k < scatter_dims_to_operand_dims.size .
  2. S in [ _ ] = 0 otherwise.
 3. Create an index W in into operand by scattering the indices at update_window_dims in U according to inserted_window_dims . More formally:
  1. W in [ window_dims_to_operand_dims ( k )] = U [ k ] if k is in update_window_dims , where window_dims_to_operand_dims is the monotonic function with domain [ 0 , update_window_dims.size ) and range [ 0 , operand.rank ) \ inserted_window_dims . (For example, if update_window_dims.size is 4 , operand.rank is 6 , and inserted_window_dims is { 0 , 2 } then window_dims_to_operand_dims is { 01 , 13 , 24 , 35 }).
  2. W in [ _ ] = 0 otherwise.
 4. I is W in + S in where + is element-wise addition.

In summary, the scatter operation can be defined as follows.

 • Initialize output with operand , ie for all indices O in the operand array:
  output [ O ] = operand [ O ]
 • For every index U in the updates array and the corresponding index O in the operand array, if O is a valid index for output :
  output [ O ] = update_computation ( output [ O ], updates [ U ])

The order in which updates are applied is non-deterministic. So, when multiple indices in updates refer to the same index in operand , the corresponding value in output will be non-deterministic.

Note that the first parameter that is passed into the update_computation will always be the current value from the output array and the second parameter will always be the value from the updates array. This is important specifically for cases when the update_computation is not commutative .

If indices_are_sorted is set to true then XLA can assume that start_indices are sorted (in ascending start_index_map order) by the user. If they are not then the semantics is implementation defined.

Informally, the scatter op can be viewed as an inverse of the gather op, ie the scatter op updates the elements in the input that are extracted by the corresponding gather op.

For a detailed informal description and examples, refer to the "Informal Description" section under Gather .

Select

See also XlaBuilder::Select .

Constructs an output array from elements of two input arrays, based on the values of a predicate array.

Select(pred, on_true, on_false)

Arguments Type Semantics
pred XlaOp array of type PRED
on_true XlaOp array of type T
on_false XlaOp array of type T

The arrays on_true and on_false must have the same shape. This is also the shape of the output array. The array pred must have the same dimensionality as on_true and on_false , with the PRED element type.

For each element P of pred , the corresponding element of the output array is taken from on_true if the value of P is true , and from on_false if the value of P is false . As a restricted form of broadcasting , pred can be a scalar of type PRED . In this case, the output array is taken wholly from on_true if pred is true , and from on_false if pred is false .

Example with non-scalar pred :

let pred: PRED[4] = {true, false, false, true};
let v1: s32[4] = {1, 2, 3, 4};
let v2: s32[4] = {100, 200, 300, 400};
==>
Select(pred, v1, v2) = s32[4]{1, 200, 300, 4};

Example with scalar pred :

let pred: PRED = true;
let v1: s32[4] = {1, 2, 3, 4};
let v2: s32[4] = {100, 200, 300, 400};
==>
Select(pred, v1, v2) = s32[4]{1, 2, 3, 4};

Selections between tuples are supported. Tuples are considered to be scalar types for this purpose. If on_true and on_false are tuples (which must have the same shape!) then pred has to be a scalar of type PRED .

SelectAndScatter

See also XlaBuilder::SelectAndScatter .

This operation can be considered as a composite operation that first computes ReduceWindow on the operand array to select an element from each window, and then scatters the source array to the indices of the selected elements to construct an output array with the same shape as the operand array. The binary select function is used to select an element from each window by applying it across each window, and it is called with the property that the first parameter's index vector is lexicographically less than the second parameter's index vector. The select function returns true if the first parameter is selected and returns false if the second parameter is selected, and the function must hold transitivity (ie, if select(a, b) and select(b, c) are true , then select(a, c) is also true ) so that the selected element does not depend on the order of the elements traversed for a given window.

The function scatter is applied at each selected index in the output array. It takes two scalar parameters:

 1. Current value at the selected index in the output array
 2. The scatter value from source that applies to the selected index

It combines the two parameters and returns a scalar value that's used to update the value at the selected index in the output array. Initially, all indices of the output array are set to init_value .

The output array has the same shape as the operand array and the source array must have the same shape as the result of applying a ReduceWindow operation on the operand array. SelectAndScatter can be used to backpropagate the gradient values for a pooling layer in a neural network.

SelectAndScatter(operand, select, window_dimensions, window_strides, padding, source, init_value, scatter)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T over which the windows slide
select XlaComputation binary computation of type T, T -> PRED , to apply to all elements in each window; returns true if the first parameter is selected and returns false if the second parameter is selected
window_dimensions ArraySlice<int64> array of integers for window dimension values
window_strides ArraySlice<int64> array of integers for window stride values
padding Padding padding type for window (Padding::kSame or Padding::kValid)
source XlaOp array of type T with the values to scatter
init_value XlaOp scalar value of type T for the initial value of the output array
scatter XlaComputation binary computation of type T, T -> T , to apply each scatter source element with its destination element

The figure below shows examples of using SelectAndScatter , with the select function computing the maximal value among its parameters. Note that when the windows overlap, as in the figure (2) below, an index of the operand array may be selected multiple times by different windows. In the figure, the element of value 9 is selected by both of the top windows (blue and red) and the binary addition scatter function produces the output element of value 8 (2 + 6).

The evaluation order of the scatter function is arbitrary and may be non-deterministic. Therefore, the scatter function should not be overly sensitive to reassociation. See the discussion about associativity in the context of Reduce for more details.

Send

See also XlaBuilder::Send .

Send(operand, channel_handle)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp data to send (array of type T)
channel_handle ChannelHandle unique identifier for each send/recv pair

Sends the given operand data to a Recv instruction in another computation that shares the same channel handle. Does not return any data.

Similar to the Recv operation, the client API of Send operation represents synchronous communication, and is internally decomposed into 2 HLO instructions ( Send and SendDone ) to enable asynchronous data transfers. See also HloInstruction::CreateSend and HloInstruction::CreateSendDone .

Send(HloInstruction operand, int64 channel_id)

Initiates an asynchronous transfer of the operand to the resources allocated by the Recv instruction with the same channel id. Returns a context, which is used by a following SendDone instruction to wait for the completion of the data transfer. The context is a tuple of {operand (shape), request identifier (U32)} and it can only be used by a SendDone instruction.

SendDone(HloInstruction context)

Given a context created by a Send instruction, waits for the data transfer to complete. The instruction does not return any data.

Scheduling of channel instructions

The execution order of the 4 instructions for each channel ( Recv , RecvDone , Send , SendDone ) is as below.

 • Recv happens before Send
 • Send happens before RecvDone
 • Recv happens before RecvDone
 • Send happens before SendDone

When the backend compilers generate a linear schedule for each computation that communicates via channel instructions, there must not be cycles across the computations. For example, below schedules lead to deadlocks.

Slice

See also XlaBuilder::Slice .

Slicing extracts a sub-array from the input array. The sub-array is of the same rank as the input and contains the values inside a bounding box within the input array where the dimensions and indices of the bounding box are given as arguments to the slice operation.

Slice(operand, start_indices, limit_indices)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp N dimensional array of type T
start_indices ArraySlice<int64> List of N integers containing the starting indices of the slice for each dimension. Values must be greater than or equal to zero.
limit_indices ArraySlice<int64> List of N integers containing the ending indices (exclusive) for the slice for each dimension. Each value must be greater than or equal to the respective start_indices value for the dimension and less than or equal to the size of the dimension.
strides ArraySlice<int64> List of N integers that decides the input stride of the slice. The slice picks every strides[d] element in dimension d .

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
Slice(a, {2}, {4}) produces:
 {2.0, 3.0}

2-dimensional example:

let b =
 { {0.0, 1.0, 2.0},
  {3.0, 4.0, 5.0},
  {6.0, 7.0, 8.0},
  {9.0, 10.0, 11.0} }

Slice(b, {2, 1}, {4, 3}) produces:
 { { 7.0, 8.0},
  {10.0, 11.0} }

Sort

See also XlaBuilder::Sort .

Sort(operands, comparator, dimension, is_stable)

Arguments Type Semantics
operands ArraySlice<XlaOp> The operands to sort.
comparator XlaComputation The comparator computation to use.
dimension int64 The dimension along which to sort.
is_stable bool Whether stable sorting should be used.

If only one operand is provided:

 • If the operand is a rank-1 tensor (an array), the result is a sorted array. If you want to sort the array into ascending order, the comparator should perform a less-than comparison. Formally, after the array is sorted, it holds for all index positions i, j with i < j that either comparator(value[i], value[j]) = comparator(value[j], value[i]) = false or comparator(value[i], value[j]) = true .

 • If the operand has higher rank, the operand is sorted along the provided dimension. For example, for a rank-2 tensor (a matrix), a dimension value of 0 will independently sort every column, and a dimension value of 1 will independently sort each row. If no dimension number is provided, then the last dimension is chosen by default. For the dimension which is sorted, the same sorting order applies as in the rank-1 case.

If n > 1 operands are provided:

 • All n operands must be tensors with the same dimensions. The element types of the tensors may be different.

 • All operands are sorted together, not individually. Conceptually the operands are treated as a tuple. When checking whether the elements of each operand at index positions i and j need to be swapped, the comparator is called with 2 * n scalar parameters, where parameter 2 * k corresponds to the value at position i from the k-th operand, and parameter 2 * k + 1 corresponds to the value at position j from the k-th operand. Usually, the comparator would thus compare parameters 2 * k and 2 * k + 1 with each other and possibly use other parameter pairs as tie breakers.

 • The result is a tuple that consists of the operands in sorted order (along the provided dimension, as above). The i-th operand of the tuple corresponds to the i-th operand of Sort.

For example, if there are three operands operand0 = [3, 1] , operand1 = [42, 50] , operand2 = [-3.0, 1.1] , and the comparator compares only the values of operand0 with less-than, then the output of the sort is the tuple ([1, 3], [50, 42], [1.1, -3.0]) .

If is_stable is set to true, the sort is guaranteed to be stable, that is, if there are elements which are considered to be equal by the comparator, the relative order of the equal values is preserved. By default, is_stable is set to false.

Transpose

See also the tf.reshape operation.

Transpose(operand)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The operand to transpose.
permutation ArraySlice<int64> How to permute the dimensions.

Permutes the operand dimensions with the given permutation, so ∀ i . 0 ≤ i < rank ⇒ input_dimensions[permutation[i]] = output_dimensions[i] .

This is the same as Reshape(operand, permutation, Permute(permutation, operand.shape.dimensions)).

TriangularSolve

See also XlaBuilder::TriangularSolve .

Solves systems of linear equations with lower or upper triangular coefficient matrices by forward- or back-substitution. Broadcasting along leading dimensions, this routine solves one of the matrix systems op(a) * x = b , or x * op(a) = b , for the variable x , given a and b , where op(a) is either op(a) = a , or op(a) = Transpose(a) , or op(a) = Conj(Transpose(a)) .

TriangularSolve(a, b, left_side, lower, unit_diagonal, transpose_a)

Arguments Type Semantics
a XlaOp a rank > 2 array of a complex or floating-point type with shape [..., M, M] .
b XlaOp a rank > 2 array of the same type with shape [..., M, K] if left_side is true, [..., K, M] otherwise.
left_side bool indicates whether to solve a system of the form op(a) * x = b ( true ) or x * op(a) = b ( false ).
lower bool whether to use the upper or lower triangle of a .
unit_diagonal bool if true , the diagonal elements of a are assumed to be 1 and not accessed.
transpose_a Transpose whether to use a as is, transpose it or take its conjugate transpose.

Input data is read only from the lower/upper triangle of a , depending on the value of lower . Values from the other triangle are ignored. Output data is returned in the same triangle; the values in the other triangle are implementation-defined and may be anything.

If the rank of a and b are greater than 2, they are treated as batches of matrices, where all except the minor 2 dimensions are batch dimensions. a and b must have equal batch dimensions.

Tuple

See also XlaBuilder::Tuple .

A tuple containing a variable number of data handles, each of which has its own shape.

This is analogous to std::tuple in C++. Conceptually:

let v: f32[10] = f32[10]{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
let s: s32 = 5;
let t: (f32[10], s32) = tuple(v, s);

Tuples can be deconstructed (accessed) via the GetTupleElement operation.

While

See also XlaBuilder::While .

While(condition, body, init)

Arguments Type Semantics
condition XlaComputation XlaComputation of type T -> PRED which defines the termination condition of the loop.
body XlaComputation XlaComputation of type T -> T which defines the body of the loop.
init T Initial value for the parameter of condition and body .

Sequentially executes the body until the condition fails. This is similar to a typical while loop in many other languages except for the differences and restrictions listed below.

 • A While node returns a value of type T , which is the result from the last execution of the body .
 • The shape of the type T is statically determined and must be the same across all iterations.

The T parameters of the computations are initialized with the init value in the first iteration and are automatically updated to the new result from body in each subsequent iteration.

One main use case of the While node is to implement the repeated execution of training in neural networks. Simplified pseudocode is shown below with a graph that represents the computation. The code can be found in while_test.cc . The type T in this example is a Tuple consisting of an int32 for the iteration count and a vector[10] for the accumulator. For 1000 iterations, the loop keeps adding a constant vector to the accumulator.

// Pseudocode for the computation.
init = {0, zero_vector[10]} // Tuple of int32 and float[10].
result = init;
while (result(0) < 1000) {
 iteration = result(0) + 1;
 new_vector = result(1) + constant_vector[10];
 result = {iteration, new_vector};
}