Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

tensorflow :: ops :: LogicalNot

#include <math_ops.h>

İade doğruluk değeri NOT x öğeye göre.

özet

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Bir Tensor tipi bool aynı şekle sahip x . Mantıksal olumsuzluk x .

Kurucular ve Yıkıcılar

LogicalNot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Kamu nitelikler

operation
y

Kamu fonksiyonlar

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Kamu nitelikler

operasyon

 Operation operation

y

:: tensorflow::Output y

Kamu fonksiyonlar

LogicalNot

 LogicalNot(
  const :: tensorflow::Scope & scope,
  :: tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

Operatör :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

Operatör :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const