Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum

#include <math_ops.h>

Bir tensörünün segmentleri boyunca toplamını hesaplar.

özet

Oku segmentasyon bölümüne segmentlerinin bir açıklama için.

Hesaplar bir tensör şekilde toplamı üzerinden küpe olan \ (çıkış [i] = {j ...} verileri [j ...] \) j... şekilde segment_ids[j...] == i . Aksine SegmentSum , segment_ids sıralanabilir gerekmez ve ihtiyaç geçerli değer tam aralığındaki tüm değerleri kapsamaz.

Toplamı söz konusu parçaya kimliği için boş ise i , output[i] = 0 . Söz konusu parçaya İD i negatif değer düşürülür ve segmentin toplamına ilave edilmez.

num_segments ayrı kademeli bir kimliklerinin sayısına eşit olmalıdır.

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argümanlar:

 • kapsamı: Bir kapsamı nesnesi
 • segment_ids:, şekli bir önek olan bir tensör data.shape .

İadeler:

 • Output : İlk hariç veri olarak aynı şekle, sahip segment_ids.rank boyutu olan tek bir boyut ile değiştirilir boyutları, num_segments .

Kurucular ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Kamu nitelikler

operation
output

Kamu fonksiyonlar

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Kamu nitelikler

operasyon

 Operation operation

çıktı

:: tensorflow::Output output

Kamu fonksiyonlar

UnsortedSegmentSum

 UnsortedSegmentSum(
 const :: tensorflow::Scope & scope,
 :: tensorflow::Input data,
 :: tensorflow::Input segment_ids,
 :: tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

Operatör :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

Operatör :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const