Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Xlogy

#include <math_ops.h>

Returns 0 if x == 0, and x * log(y) otherwise, elementwise.

Summary

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

Xlogy(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
z

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Public functions

Xlogy

 Xlogy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const