لیست های پستی

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

به عنوان یک جامعه، ما بیشتر همکاری خود را در لیست های پستی عمومی انجام می دهیم. لطفا توجه داشته باشید که اگر شما به دنبال برای کمک با استفاده TensorFlow، TensorFlow انجمن ، سرریز پشته ، و گیتهاب مسائل بهترین مکان اولیه به نگاه می باشد.

لیست ها و انجمن های عمومی TensorFlow

لیست های خاص پروژه

این پروژه‌ها در سازمان TensorFlow GitHub فهرست‌هایی دارند که به جوامع خود اختصاص داده شده‌اند:

گروه های علاقه خاص

TensorFlow را ویژه گروه های ذینفع (SIG ها) همکاری جامعه پشتیبانی در تمرکز پروژه خاص. اعضای این گروه ها برای ساخت و حمایت از پروژه های مرتبط با تنسورفلو با یکدیگر همکاری می کنند. در حالی که آرشیو آنها عمومی است، SIG های مختلف سیاست های عضویت خود را دارند.

 • افزونه - حمایت از SIG افزودنی ها، برای پسوند به TensorFlow که تایید به API پایدار است.
 • ساخت - حمایت از ساخت SIG، برای ساخت، توزیع و بسته بندی از TensorFlow.
 • یو - حمایت از SIG IO، برای سیستم های فایل و فرمت های در TensorFlow هسته در دسترس نیست.
 • JVM - حمایت از SIG JVM، ساخت و ساز جاوا و JVM پشتیبانی TensorFlow.
 • keras - کاربران Keras لیست پستی، برای بررسی طرح و بحث مربوط به SIG Keras.
 • میکرو - حمایت از SIG میکرو، با تمرکز بر قدرت کم استقرار TF مطلب.
 • mlir - حمایت از SIG MLIR، همکاری در اطراف MLIR، چند سطح متوسط نمایندگی.
 • شبکه - حمایت از SIG شبکه، برای اضافه کردن پروتکل های شبکه از gRPC.
 • زنگ - حمایت از SIG زنگ، برای اتصالات زبان زنگ.
 • سریع - پشتیبانی از SIG سویفت، در حال توسعه سویفت برای TensorFlow.
 • tensorboard - حمایت از SIG TensorBoard، برای پلاگین توسعه و سهم دیگر.