ชุดข้อมูลชุมชน

ชุดข้อมูลที่จัดทำเป็นเอกสารที่นี่สร้างขึ้นโดยชุมชน รหัสตัวสร้างชุดข้อมูลอยู่ในที่เก็บภายนอก สามารถเพิ่มที่เก็บที่มีตัวสร้างชุดข้อมูลได้ ที่นี่


การใช้งาน

ดู คู่มือการเริ่มต้นใช้ งานของเราสำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

กอดกัน

ดู ภาพรวม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูล 763 ในเนมสเปซ huggingface