หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English


11 มีนาคม 2020

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในการประชุมสุดยอด TensorFlow Dev แบบเสมือนเป็นครั้งแรกของเรา

ติดตามดู บล็อกของเรา และ @TensorFlow เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติม!

ภาพถ่ายจาก TensorFlow Dev Summit 2020