Migracja z TensorFlow 1.x do TensorFlow 2

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację kodu TensorFlow z TensorFlow 1.x do TensorFlow 2. Konwersja kodu może zająć trochę pracy, ale każda zmiana skutkuje dostępem do nowych funkcji i modeli, większą przejrzystością i prostotą oraz łatwiejszym debugowaniem. Przed rozpoczęciem migracji zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym zachowań . W skrócie proces migracji to:

  1. Uruchom zautomatyzowany skrypt, aby przekonwertować użycie interfejsu API TF1.x na tf.compat.v1 .
  2. Usuń stare tf.contrib.layers i zastąp je symbolami TF Slim . Sprawdź również dodatki TF pod kątem innych symboli tf.contrib .
  3. Przepisz przebiegi do przodu modelu TF1.x, aby uruchomić je w TF2 z włączonym szybkim wykonywaniem.
  4. Sprawdź dokładność i poprawność liczbową migrowanego kodu.
  5. Uaktualnij swój kod szkolenia, oceny i zapisywania modelu do odpowiedników TF2.
  6. (Opcjonalnie) Przeprowadź migrację zgodnych z TF2 interfejsów API tf.compat.v1 w tym użycia TF Slim , do idiomatycznych interfejsów API TF2.
Dowiedz się, jak interfejs API i zachowania TF2 różnią się zasadniczo od TF1.x.
Zacznij używać modeli TF1.x w TF2 od razu, używając podkładek modelujących.
Programowo uaktualnij niektóre części kodu TF1.x do TF2.
Sprawdź poprawność zmigrowanego kodu TF2.
Przeprowadź migrację z potoków szkoleniowych programu Estimator do TF2.
Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do warstw przetwarzania wstępnego Keras z tf.feature_column s.
Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację Estimator rozproszonego z wieloma pracownikami do TF2.
Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację interfejsu TPUEstimator API do TF2.
Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację kodu TF Lite utworzonego w TF1.x do TF2.