TensorFlow را برای C نصب کنید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

TensorFlow یک C API را ارائه می دهد که می تواند برای ایجاد پیوند برای زبان های دیگر استفاده شود . API در c_api.h تعریف شده است و برای سادگی و یکنواختی به جای راحتی طراحی شده است.

بسته های شبانه Libtensorflow C

بسته های Libtensorflow هر شب ساخته می شوند و برای همه سیستم عامل های پشتیبانی شده در GCS آپلود می شوند. آنها در سطل GCS شبانه libtensorflow آپلود می شوند و بر اساس سیستم عامل و تاریخ ساخت ایندکس می شوند. برای اشیاء مشترک MacOS و Linux، ما یک اسکریپت داریم که نام فایل‌های .so را که به تاریخ کنونی نسخه‌سازی شده‌اند تغییر می‌دهد و در فهرست با مصنوعات کپی شده است.

پلتفرم های پشتیبانی شده

TensorFlow برای C در سیستم های زیر پشتیبانی می شود:

  • لینوکس، 64 بیت، x86
  • macOS، نسخه 10.12.6 (Sierra) یا بالاتر
  • ویندوز، 64 بیت x86

برپایی

دانلود و استخراج کنید

کتابخانه TensorFlow C URL
لینوکس
فقط سی پی یو لینوکس https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
پشتیبانی از GPU لینوکس https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
سیستم عامل مکینتاش
فقط پردازنده macOS https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-darwin-x86_64-2.7.0.tar.gz
پنجره ها
فقط سی پی یو ویندوز https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-windows-x86_64-2.7.0.zip
فقط GPU ویندوز https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-windows-x86_64-2.7.0.zip

بایگانی دانلود شده را استخراج کنید، که حاوی فایل‌های هدر برای قرار دادن در برنامه C و کتابخانه‌های مشترک برای پیوند دادن است.

در لینوکس و macOS، ممکن است بخواهید به /usr/local/lib استخراج کنید:

FILENAME=libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
wget -q --no-check-certificate https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/${FILENAME}
sudo tar -C /usr/local -xzf ${FILENAME}

پیوند دهنده

در Linux/macOS، اگر کتابخانه TensorFlow C را در یک فهرست سیستمی مانند /usr/local استخراج کنید، پیوند دهنده را با ldconfig پیکربندی کنید:

sudo ldconfig /usr/local/lib

اگر کتابخانه TensorFlow C را در یک فهرست غیر سیستمی مانند ~/mydir ، سپس متغیرهای محیطی پیوند دهنده را پیکربندی کنید:

لینوکس

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

سیستم عامل مکینتاش

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

ساختن

برنامه نمونه

با نصب کتابخانه TensorFlow C، یک برنامه نمونه با کد منبع زیر ایجاد کنید ( hello_tf.c ):

%%writefile hello_tf.c
#include <stdio.h>
#include <tensorflow/c/c_api.h>

int main() {
  printf("Hello from TensorFlow C library version %s\n", TF_Version());
  return 0;
}
Writing hello_tf.c

گردآوری

برنامه نمونه را کامپایل کنید تا یک فایل اجرایی ایجاد کنید، سپس اجرا کنید:

gcc hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf
Hello from TensorFlow C library version 2.7.0-dev20211101

اگر برنامه ساخته نشد، مطمئن شوید که gcc می تواند به کتابخانه TensorFlow C دسترسی داشته باشد. اگر به /usr/local استخراج شد، مکان کتابخانه را به صراحت به کامپایلر ارسال کنید:

gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf
Hello from TensorFlow C library version 2.7.0-dev20211101

ساخت از منبع

TensorFlow منبع باز است. دستورالعمل های ساخت کتابخانه C TensorFlow را از کد منبع بخوانید.