Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zainstaluj TensorFlow for C

TensorFlow udostępnia interfejs API języka C, którego można używać do tworzenia powiązań dla innych języków . API jest zdefiniowane w c_api.h i zaprojektowane dla prostoty i jednolitości, a nie wygody.

Pakiety Nightly Libtensorflow C.

Pakiety Libtensorflow są tworzone co noc i przesyłane do GCS dla wszystkich obsługiwanych platform. Są ładowane do zasobnika libtensorflow-nightly GCS i indeksowane według systemu operacyjnego i daty kompilacji . W przypadku obiektów udostępnionych w systemach MacOS i Linux mamy skrypt, który zmienia nazwy plików .so w wersji na bieżącą datę, kopiowanych do katalogu z artefaktami.

Obsługiwane platformy

TensorFlow for C jest obsługiwany w następujących systemach:

  • Linux, 64-bitowy, x86
  • macOS, wersja 10.12.6 (Sierra) lub nowsza
  • Windows, 64-bitowy x86

Ustawiać

Pobieranie

Biblioteka TensorFlow C. URL
Linux
Tylko procesor Linux https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
Obsługa GPU w systemie Linux https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
System operacyjny Mac
Tylko procesor macOS https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-darwin-x86_64-2.4.0.tar.gz
Windows
Tylko procesor Windows https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-windows-x86_64-2.4.0.zip
Tylko procesor graficzny Windows https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-windows-x86_64-2.4.0.zip

Wyciąg

Wypakuj pobrane archiwum, które zawiera pliki nagłówkowe, które mają zostać dołączone do twojego programu C oraz biblioteki współdzielone, z którymi chcesz się połączyć.

W systemie Linux i macOS możesz wyodrębnić do /usr/local/lib :

sudo tar -C /usr/local -xzf (downloaded file)

Łącznik

W systemie Linux / macOS, jeśli wyodrębnisz bibliotekę TensorFlow C do katalogu systemowego, takiego jak /usr/local , skonfiguruj konsolidator za pomocą ldconfig :

sudo ldconfig

Jeśli wyodrębnisz bibliotekę TensorFlow C do katalogu niesystemowego, takiego jak ~/mydir , skonfiguruj zmienne środowiskowe konsolidatora:

Linux

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

System operacyjny Mac

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

Budować

Przykładowy program

Po zainstalowaniu biblioteki TensorFlow C utwórz przykładowy program z następującym kodem źródłowym ( hello_tf.c ):

#include <stdio.h>
#include <tensorflow/c/c_api.h>

int main() {
  printf("Hello from TensorFlow C library version %s\n", TF_Version());
  return 0;
}

Skompilować

Skompiluj przykładowy program, aby utworzyć plik wykonywalny, a następnie uruchom:

gcc hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf

Wyjścia poleceń: Hello from TensorFlow C library version number

Jeśli program się nie skompiluje, upewnij się, że gcc ma dostęp do biblioteki TensorFlow C. Jeśli wyodrębniono do /usr/local , jawnie przekaż lokalizację biblioteki do kompilatora:

gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

Twórz ze źródła

TensorFlow jest oprogramowaniem typu open source. Przeczytaj instrukcje, aby zbudować bibliotekę C TensorFlow z kodu źródłowego.