Elastyczne, kontrolowane i interpretowalne ML z modelami sieciowymi

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_sizes=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice to biblioteka, która implementuje ograniczone i interpretowalne modele oparte na sieci. Biblioteka pozwala wstrzyknąć dziedziny wiedzy w procesie uczenia się przez zdrowego rozsądku lub politycznych napędzany ograniczeniami kształtu . Odbywa się to za pomocą zbiór warstw Keras które mogą spełniać ograniczeń, takich jak monotoniczności, wypukłości i jak dysponuje interakcji. Biblioteka zapewnia także łatwy w konfiguracji modeli predefiniowanych i puszkach estymatorów .

Dzięki TF Lattice możesz wykorzystać wiedzę o domenie do lepszej ekstrapolacji na części przestrzeni wejściowej, które nie są objęte treningowym zestawem danych. Pomaga to uniknąć nieoczekiwanego zachowania modelu, gdy dystrybucja udostępniania różni się od dystrybucji uczącej.