MLIR, TensorFlow'da yüksek performanslı ML modelleri için altyapıyı birleştirir.

MLIR proje birleştirir alt TensorFlow yüksek performanslı makine öğrenme modellerinin ve benzeri ML çerçeveler çalıştırmak için gerekli olan, ortak bir ara temsilini (İR) tanımlar. Bu proje, pekiştirmeli öğrenme gibi arama algoritmalarının entegrasyonu ile birlikte HPC tekniklerinin uygulanmasını içerecektir. MLIR, yeni donanım oluşturma maliyetini düşürmeyi ve mevcut TensorFlow kullanıcıları için kullanılabilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = arith.addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}