MLIR, TensorFlow'da yüksek performanslı ML modelleri için altyapıyı birleştirir.

MLIR projesi, TensorFlow ve benzer ML çerçevelerinde yüksek performanslı makine öğrenimi modellerini yürütmek için gereken altyapıyı birleştiren ortak bir ara temsili (IR) tanımlar. Bu proje, pekiştirmeli öğrenme gibi arama algoritmalarının entegrasyonu ile birlikte HPC tekniklerinin uygulanmasını içerecektir. MLIR, yeni donanım oluşturma maliyetini düşürmeyi ve mevcut TensorFlow kullanıcıları için kullanılabilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = arith.addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}