Optymalizuj modele uczenia maszynowego ,Optymalizuj modele uczenia maszynowego

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot
import tf_keras as keras

model = keras.Sequential([...])

pruning_schedule = tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
           initial_sparsity=0.0, final_sparsity=0.5,
           begin_step=2000, end_step=4000)

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(
  model, pruning_schedule=pruning_schedule)
...

model_for_pruning.fit(...)
TensorFlow Model Optimization Toolkit to zestaw narzędzi do optymalizacji modeli ML pod kątem wdrażania i wykonywania. Wśród wielu zastosowań zestaw narzędzi obsługuje techniki używane do:
 • Zmniejsz opóźnienia i koszty wnioskowania dla urządzeń w chmurze i brzegowych (np. urządzeń mobilnych, IoT).
 • Wdrażaj modele na urządzeniach brzegowych z ograniczeniami dotyczącymi przetwarzania, pamięci, zużycia energii, użycia sieci i przestrzeni pamięci modelu.
 • Włącz wykonywanie i optymalizuj pod kątem istniejącego sprzętu lub nowych akceleratorów specjalnego przeznaczenia.

Wybierz model i narzędzie do optymalizacji w zależności od zadania: